อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ลุยผลิต'นักพัฒน์พันธุ์ใหม่'เป็นแมนพาวเวอร์

'บิ๊กบี้'ยิ้มแก้มปริ 4ปีลดต้นทุนช่วยนายจ้างกว่า5,000ล้าน เฉพาะปี2560 ลดฮวบ 789ล้าน ยันโปรเจกต์สุดคุ้มค่าสร้างคนเป็นแมนพาวเวอร์ พฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 16.27 น.

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.ที่อาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ปี 2560 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 180 แห่งว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ได้เปิดตัวโครงการ “STEM Workforce towards Thailand 4.0” เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2559 โดยมีเป้าหมายในการ Re-skill แรงงานทักษะให้ก้าวเข้าสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะที่สูงขึ้น โดยเฉพาะด้านการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ให้กับพนักงาน รวมถึงการบริหารงานของผู้ประกอบกิจการ จากระบบครอบครัวสู่การบริหารแบบมืออาชีพ จึงเป็นกลไกสำคัญยกระดับผลิตภาพแรงงานของประเทศให้ก้าวหน้าขึ้น ตอบสนองการพัฒนากำลังคนให้เป็นแมนพาวเวอร์รมว.แรงงาน กล่าวว่าปี 2560 มีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมจำนวน 180 แห่ง พัฒนาแรงงานได้ 11,826 คน สามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานได้451,914,936.57 บาท และลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตและบริการได้ 337,831,851 บาท รวม 789,746,787.57 บาทนอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาศักยภาพข้าราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 80 คนให้เป็น “นักพัฒน์พันธุ์ใหม่” และในปี2561 กพร. มีเป้าหมายที่จะดำเนินการจำนวน 250 แห่งเน้นกลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดเล็ก และพัฒนากำลังแรงงานในกลุ่มนี้อีกไม่น้อยกว่า 10,000 คน ทั้งนี้ตั้งแต่ ปี 2556-2559  มีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการไปแล้ว 738 แห่งลดการสูญเสียในวงจรการผลิตคิดเป็นมูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาท รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมากในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืนมุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม.


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 7