อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

"ศาลปค.สูงสุด"ยืนตามศาลชั้นต้นงดบังคับคดีค่าโง่คลองด่าน

“ศาลปกครองสูงสุด”ยืนตามศาลชั้นต้น งดบังคับคดีค่าโง่คลองด่าน ในงวด 2-3 ไว้ก่อน เหตุอยู่ในอำนาจศาล ชี้ไม่จำเป็นต้องวางเงินประกัน พฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 17.16 น.

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งในคดีหมายเลขดำที่ อ.285-286/2556 หมายเลขแดงที่ อ.487-488/2557 ที่บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้างจำกัด, บริษัทประยูรวิศว์จำกัด, บริษัทสี่แสงการโยธาจำกัด, บริษัทกรุงธรเอนยิเนียร์จำกัด, บริษัทเกตเวย์ดิเวลลอปเมนท์จำกัด และบริษัทสมุทรปราการออพเปอร์เรทติ้งจำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทรับเหมาในโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน ในนามกิจการร่วมค้า NVPSKG ฟ้องกระทรวงการคลัง จากกรณีความเสียหายในโครงการออกแบบร่วมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จ.สมุทรปราการ หรือโครงการโรงบำบัดน้ำเสียคลองด่าน ที่ศาลปกครองสูงสุดเคยมีคำพิพากษาให้กรมควบคุมมลพิษจ่ายเงินให้ กิจการร่วมค้า NVPSKG แต่ทางกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) และกระทรวงการคลัง ได้ร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ และขอให้งดการบังคับคดีที่ให้กรมควบคุมมลพิษจ่ายเงินให้กิจการร่วมค้า NVPSKG ในงวดที่ 2 และ 3 ไว้ก่อน ซึ่งศาลปกครองชั้นต้น มีคำสั่งให้งดการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ไว้ในระหว่างพิจารณาคดีใหม่ แต่กิจการร่วมค้า NVPSKG ได้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้กลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าว แต่หากศาลปกครองสูงสุดเห็นว่ามีเหตุควรงดการบังคับคดีก็ขอให้มีคำสั่งให้ คพ.และกระทรวงการคลังนำเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาในงวดที่ 2 และ 3 มาวางต่อศาลก่อนงดบังคับคดี

โดยศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองชั้นต้น โดยเห็นว่า เมื่อศาลปกครองชั้นต้นได้รับพิจารณาคดีใหม่จึงมีอำนาจสั่งงดการบังคับคดี ประกอบกับ คพ. และกระทรวงการคลัง ถือเป็นหน่วยงานของรัฐ มีความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติตามคำพิพากษา ซึ่งจะไม่ยากแก่การเยียวยาแก่การบังคับคดีในภายหลัง จึงไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งให้นำเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด(ในคดีแรก)มาวางต่อศาลแต่อย่างใด ประกอบกับอุทธรณ์ของกิจการร่วมค้า NVPSKG ฟังไม่ขึ้น ดังนั้นการที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้งดการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นฟ้องด้วย.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    99%
  • ไม่เห็นด้วย
    1%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 47