อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

วปอ.รุ่น59ชงตั้งหน่วยงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

"บิ๊กตู่"พอใจนศ.วปอ.รุ่น59 แถลงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีอย่าให้ใครว่าเรียนวปอ.หาคอนเนคชั่น บอกทุกคนลงเรือใหญ่ลำเดียวกัน ขณะที่วปอ.ชงนายกฯตั้งหน่วยงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ พฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 17.18 น.

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. ที่สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวตอนหนึ่งระหว่างเป็นประธานพิธีปิดหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59 ประจำปี 2560 และรับฟังการแถลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของนักศึกษาวปอ.รุ่นที่ 59 ว่า ดีใจที่ทุกคนช่วยกันระดมสมองจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพราะเราคาดหวังกันมานานแล้วว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศมียุทธศาสตร์ชาติ ถ้าตนไม่มายืนตรงนี้ก็คงไม่มี การนำเสนอ ถือเป็นผลงานที่น่าพอใจและตรงกับสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและปฏิรูป นำทุกแรงมารวมพลังเพื่อเดินไปข้างหน้า ทั้งนี้ตนเข้ามามีโรดแม็พจนกระทั่งมีรัฐธรรมนูญออกมา มีกระบวนการขับเคลื่อนต่างๆ คิดว่าทำอะไรให้รัฐบาลเดินหน้าได้ นั่นคือ3 ปี ที่รัฐบาลและคสช.ทำมาตลอด จนมาถึงการตั้งคณะกรรมการบริหาร ราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) รวมถึงเรื่องการออกมาตรา 44 ตนทำหน้าที่ทั้งหัวหน้าคสช. และนายกรัฐมนตรี โดนสองเด้ง อย่าคิดว่ามันดีนะ แต่ทั้งหมดที่ตั้งขึ้น รวมทั้งแม่น้ำ5สาย วันนี้เรานั่งเรือลำใหญ่ลำเดียวกัน ไม่ใช่เรือเแป๊ะ "ในหัวมีเรื่องคิดมากมาย ทั้งปัจจุบันและอนาคตจนบางทีก็เหมือนไฟชอตในหัว ถ้าวันนี้ผมบอกว่าหยุด ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น แค่ประคองๆไปแล้ว มันก็กลับมาเป็นแบบเดิม การที่ทหารปฏิวัติไม่มีใครอยากเสี่ยง ผมไม่ได้กล้าหาญชาญชัย คิดแต่เพียงว่าต้องทำให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้ ที่ผ่านมาเมื่อมีปัญหาอะไรคิดไม่ออกก็นึกถึงแต่ทหาร แต่ทหารก็เป็นที่พึ่งของประชาชนได้เสมอ รวมถึงข้าราชการและภาคเอกชนด้วย เราต้องมองอนาคตร่วมกัน ทุกอย่างอยู่ที่ประชาชน อย่าให้เขามาว่าเราว่ามาเรียนหลักสูตรนี้เพื่อแค่ต้องการหาคอนเนคชั่น เราต้องมีประชาธิปไตยที่ถูกต้อง มีหลักคิดที่ถูกต้องและอยู่ในกรอบความคิด อีกทั้งการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ เพื่อให้เป็นพลังสังคม เวลาเปลี่ยนผ่าน 5ปีต่อจากนี้การเลือกตั้งคือสิ่งที่สำคัญที่สุด เราจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเหรอ นิสัยคนไทยจะสนใจแต่เรื่องใกล้ตัว เราต้องเข้มแข็งเพื่อให้ทุกคนเกรงใจทั้งด้านเศรษฐกิจและเพื่อนบ้านเราเป็นศูนย์กลางอาเซียน แม้แต่ละครไทยเราก็เป็นมหาอำนาจด้านการละคร เพราะประเทศรอบบ้านติดละครไทยทั้งหมด อย่างไรก็ตามขอฝากสื่อว่าจะทำอะไรขอให้คำนึง อย่าทำให้ประเทศเกิดความเสียหายและอย่าทำให้มิตรประเทศเกิดความไม่สบายใจ" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ของนักศึกษา วปอ.ได้ระบุถึงผลประโยชน์แห่งชาติและเป้าหมายระยะยาวของชาติ พร้อมทั้งกำหนดวิธีการหรือแนวทางที่ชัดเจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในประเทศ พบปัญหาสำคัญระดับชาติ 6 ด้าน คือ 1.ปัญหาความขัดแย้งภายใน การเผชิญภัยคุกคาม หรือความท้าทายร่วมสมัยและความเสี่ยงจากภัยคุกคามตามแบบที่ยังอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต 2.ประเทศไทยติดกับดักรายได้ปานกลางการส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศตลอดจนการค้าการลงทุนของภาคเอกชนชะลอตัว การใช้จ่ายภาคครัวเรือนลดลง แต่หนี้ภาคครัวเรือนกับเพิ่มขึ้น 3.คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 4.ปัญหาความเหลื่อมล้ำหรือความไม่เสมอภาคในสังคม 5.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมหรือถูกทำลายโดยไม่ได้รับการอนุรักษ์อย่างถูกต้อง  6.การเมืองการปกครองขาดเสถียรภาพและความต่อเนื่องและระบบบริหารจัดการภาครัฐไม่สอดคล้องหรือเพื่ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับชาติใกับภาครัฐเพื่อให้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี บรรลุเป้าหมายระยะยาวของชาติ แบ่งออกเป็น 8 ด้าน คือ 1.ด้านกระบวนการโครงสร้าง และระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ 2.ด้านองค์ความรู้แนวทางและวิธีการในการกำหนดยุทธศาสตร์ กำหนดให้มีศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ชาติหรือสถาบันการศึกษาระดับชาติที่เหมาะสม ฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริหารจัดการยุทธศาสตร์ชาติทั้งกระบวนการ 3.ด้านกรอบแนวคิดและเนื้อหาของยุทธศาสตร์ชาติ นายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติมีหน้าที่สรรหาหรือสร้างสรรค์ แนวคิดหลักเพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดในการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในรายละเอียด โดยรับแนวคิดหลักมาจากคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เพื่อจัดทำภาพอนาคตของประเทศในอีก 20 ปีข้างหน้า ที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องและเข้าใจตรงกัน ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า 4.ด้านระบบบริหารจัดการภาครัฐและการบูรณาการยุทธศาสตร์ชาติ ควรปรับปรุงมีเพีระบบเดียว ชัดเจน นำไปสู่ความเป็น Digital Government อย่างแท้จริง ภาครัฐควรนำหลักการเงื่อนไขของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐ  5.ด้านการแปลงยุทธศาสตร์ชาติเป็นการปฏิบัติ  6.ด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐ ต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ปลูกจิตสำนึกและอุดมการณ์ในการทำงานเพื่อส่วนรวม 7.ข้อเสนอแนะด้านมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ ภาครัฐสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมไทยและประเทศไทย ควรสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมโลกในความมุ่งมั่นจริงจังของทุกฝ่ายที่จะดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 8.ข้อเสนอแนะด้านการตรวจสอบและประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติ ภาครัฐควรเร่งรัดปรับปรุงการประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปอย่างจริงจังและเที่ยงตรง มีการเพิ่มการทบทวนปรับปรุงแก้ไขยุทธศาสตร์ในห้วงระยะเวลาที่เหมาะสม ภาครัฐจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวงานอิสระที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ตรวจสอบความก้าวหน้า และประเมินยุทธศาสตร์ชาติโดยผู้ตรวจสอบควรเป็นผู้แทนของทุกภาคส่วนที่เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย  หากยุทธศาสตร์ชาติประสบความสำเร็จ จะทำให้ประเทศชาติประชาชนทุกภาคส่วนได้รับผลประโยชน์จากความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทั้งความมั่นคงแห่งชาติ และสถาบันหลัก ความมั่นคงจากทางเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพประโยชน์ รวมถึงประเทศที่เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 4