อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

กรมชลฯทุ่มงบ700ล้านขยายคลองสามหลักป้องกันน้ำท่วมพัทลุง

กรมชลฯเพิ่มประสิทธิภาพใช้น้ำต้นทุน เขื่อนคลองหัวช้าง พร้อมปรับปรุงสองโครงการแก้แล้ง-ท่วม ทุ่มงบ700ล้านขยายคลองสามหลักรับน้ำเลี่ยงเมืองจ.พัทลุง ป้องกันท่วมใหญ่ซ้ำรอยปลายปี59 พฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น.

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. นายสมเกียรติ  ประจำวงษ์  รองอธิบดีกรมชลประทาน  เปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ติดตามโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ว่า การศึกษาใช้เวลา 1 ปีแล้วเสร็จเดือนส.ค.2561 เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำและอุทกภัยในพื้นที่ของโครงการฯ 103,298 ไร่  

​อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันประสบปัญหาการแพร่กระจายน้ำ เนื่องจากคูส่งน้ำเป็นคลองดิน ระดับน้ำส่วนใหญ่ต่ำกว่าพื้นที่นา และปัญหาการระบายน้ำ เนื่องจากใช้คลองธรรมชาติเป็นคลองระบายน้ำแต่สภาพคลองธรรมชาติสายต่างๆ ตื้นเขินไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างเต็มที่  พร้อมกับเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการน้ำโดยใช้น้ำต้นทุนจากอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  มีความจุ 30 ล้านลบ.ม. ตามแผนบูรณาการน้ำเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ำและระบบชลประทานเดิม สร้างมาเป็นเวลานาน มีการสูญเสียน้ำมาก  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ​รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่ายังมีแผนที่จะดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำฝายคลองหลักสาม  จะขยายเป็นคลองเลี่ยงเมืองรับน้ำหลากจากเทือกเขาบรรทัด เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย ในตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา   ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา และตำบลนาโหนด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เพื่อบรรเทาอุทกภัยเคยเกิดหนักที่สุดช่วงปลายปี2559

ทั้งนี้ ในการศึกษาโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำฝายคลองหลักสามเบื้องต้นนั้น จะประกอบด้วย การก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบยาว 345 เมตร   ก่อสร้างคลองระบายน้ำดินขุด พร้อมอาคารประกอบ และคันดินถมบดอัดแน่น ความยาว 11.35 กิโลเมตร   ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำกลางคลอง 4 แห่ง   ก่อสร้างประตูระบายน้ำ 1 แห่ง  และก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 18 แห่ง  คาดว่าจะใช้งบลงทุนทั้งสิ้นเกือบ 700 ล้านบาท.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 7