อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561

หนุนงดเหล้าออกพรรษาถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงร.9

สสส.-สคล.หนุนคนสู้เหล้า 199หมู่บ้านร่วมใจปฏิญาณงดเหล้าออกพรรษาถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงร.9 พร้อมเผยรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี60พบงดดื่มครบ3เดือน72% จันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 13.54 น.

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. ที่วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กล่าวสัมโมทนียกถา “ทำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9”  ในกิจกรรม เชิดชูเกียรติคนหัวใจหิน สู่คนหัวใจเพชร จิตอาสาทำดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จำนวน 199 ชุมชน จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และภาคีเครือข่าย ซึ่งมีผู้ปฏิญาณตนบวชใจงดเหล้าตลอดชีวิต และคนหัวใจหินปฏิญาณตนของดเหล้าต่อหลังออกพรรษาอย่างไม่มีกำหนดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 


นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า ผลจากการที่ สสส. ร่วมกับสคล. และองค์กรภาคีเครือข่ายได้สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอออล์ ใน 2 กลุ่มเป้าหมายหลักคือ เยาวชนไม่ให้กลายมาเป็นนักดื่มหน้าใหม่ โดยทำงานร่วมกับชุมชน และกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนนักดื่มหน้าเก่าได้ใช้โอกาสเทศกาลเข้าพรรษา 3 เดือน ในพื้นที่ชุมชนระดับหมู่บ้านและตำบล ประมาณ 199 ชุมชนจาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งผลการทำงานในปี 2560 พบมีผู้ที่สามารถงดเหล้าได้ครบพรรษาร้อยละ 72.67 ของผู้ปฏิญาณตนบวชใจงดเหล้าเข้าพรรษาทั้งหมด ทั้งนี้มีคนหัวใจหินจำนวนหนึ่งได้ปฏิญาณตนงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9
 


ด้าน ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผอ.สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาแบ่งเป็น 4 ช่วง คือ 1. ก่อนเข้าพรรษาจะเตรียมชวนคนดื่มมาบวชใจ ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาและคัดกรองผู้ดื่ม 2.ระหว่างพรรษา ชุมชนออกแบบช่วย ชม เชียร์ ให้งดดื่มได้ตลอดพรรษา ส่วนช่วงที่ 3 และ 4 คือการเชิดชูชื่นชมผู้ที่งดดื่มได้ตลอดพรรษา 3 เดือน ซึ่งทำให้มีการตั้งชมรมอาสาสมัครชวน/ช่วยคนเลิกเหล้าหัวใจเพชร ถึง 89 ชมรม และหลังออกพรรษานี้ ดำเนินงานต่อ 3 ประเด็น 1.ชวนพักตับ งดเหล้าต่อโดยมีอาสาสมัครเครือข่ายงดเหล้า(อ.สคล.) คนหัวใจเพชรเป็นพี่เลี้ยง 2. พัฒนาศักยภาพ อ.สคล.คนหัวใจเพชรให้มีทักษะเป็นวิทยากรสร้างแรงบันดาลเพื่อไปรณรงค์ชวนคนเลิกดื่มเหล้าต่อ 3.ยกระดับงานรณรงค์ลดนักดื่มและการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดละเลิกดื่มจากบทเรียนระดับชุมชนสู่การทำแผนงดเหล้าระดับตำบลและอำเภอต่อไป.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 15