อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562

ปค.เตือนมิจฉาชีพตุ๋นเงินพาเปลี่ยนสัญชาติ

"กรมปกครอง" เตือนระวังมิจฉาชีพตุ๋นหลอกเอาเงินพาเปลี่ยนสัญชาติ กำชับ "นอภ.-จนท."ทุกระดับเร่งแก้ปัญหาสัญชาติ แจงปัจจุบันยังมีคนไร้สัญชาติกว่า 4.8 แสนราย จันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 15.53 น.

เมื่อวันที่ 9 ต.ค.  ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวกรณีผู้มีแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สามารถดำเนินการเปลี่ยนสัญชาติไทย และจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ โดยเรียกรับเงินจากครอบครัวชาวไทยใหญ่ที่เดินทางมาทำงานในจังหวัดชลบุรีเป็นจำนวนเงิน 8 หมื่นบาท ว่า เรื่องนี้ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้ประชาชนถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพได้ ซึ่งกรมการปกครองได้กำชับนายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้เร่งรัดแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติของบุคคลอย่างจริงจัง นำเทคโนโลยีมาใช้ป้องกันการทุจริต ให้สามารถจำแนกคุณสมบัติเบื้องต้นของบุคคล จัดตั้งคลีนิคสัญชาติเพื่อตอบปัญหา ให้คำปรึกษา และรับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาสัญชาติ ปัจจุบันจากการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติยังมีกลุ่มบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ประมาณ 4.8 แสนราย แบ่งเป็น ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน 19 กลุ่ม ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวเพื่อรอส่งกลับ

ร.ต.ท.อาทิตย์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ยังมีกลุ่มเด็กและบุคคลที่ศึกษาในสถานศึกษา บุคคลไร้รากเหง้า และบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศ โดยมีการอนุมัติให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย และอนุมัติสัญชาติไทย ตั้งแต่ปี 35-60 จำนวน 2.5 แสนคน  อย่างไรก็ตามการปรับปรุงหลักเกณฑ์การได้สัญชาติเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาสถานะและสัญชาติของนักเรียน นักศึกษา จะช่วยลดปัญหาการเข้าสู่สิทธิขั้นพื้นฐานความเป็นบุคคลที่มีสัญชาติตามกฎหมาย ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาสังคม ยาเสพติด ซึ่งจะมีกลุ่มบุคคลที่เกิดในประเทศไทย เช่น มีบิดาหรือมารดาถือสัญชาติไทย กรณีชนกลุ่มน้อยมีเชื้อสายไทย สามารถขอสัญชาติไทยได้กว่า 8 หมื่นราย.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    96%
  • ไม่เห็นด้วย
    4%

บอกต่อ : 12