อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 กันยายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 กันยายน 2561

"สุทธิ"ดัน 3 แผนพัฒนาคนอย่างเท่าเทียม

กพร. ชู 3 แผนเด็ดพัฒนาคนทำงานอย่างเท่าเทียม ขยายผลฝึกอาชีพจ้างงานคนแก่-คนจนเพิ่มขึ้น สั่งจนท.ปรับลุคซ์ทำงานเข้าหาปชช.ตีปิ๊บดึงคนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ​​​​​​​ พฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 18.02 น.

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. ที่ห้องสมชาติ เลขาลาวัณย์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายสุทธิ  สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) แถลงนโยบาย ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานในไตรมาสแรก ปีงบประมาณ 2561 ว่า ปี 2561 กระทรวงแรงงาน ได้วางเป้าหมาย คือคนมีทักษะ มีงานทำ และได้ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล และรวมถึงตอบสนองนโยบายของพล.อ. ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน เน้นการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ Vision End for the Future 3 N เพื่อยุติความเหลื่อมล้ำทางสังคม ทางเพศ เชื้อชาติ สถานะของการทำงาน สิทธิและโอกาส คนพิการ ชายและหญิง เยาวชน ผู้สูงอายุ คนทำงานทุกกลุ่มต้องเข้าถึงสิทธิโอกาสในการบริการของกพร. อย่างเท่าเทียม ยุติการจ้างที่ไม่เป็นธรรม สร้างมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับทุกกลุ่ม พร้อมยุติการทำงานที่ไร้ประสิทธิภาพมากขึ้น

นายสุทธิ กล่าวว่า แผนปฏิบัติงานที่สำคัญคือ 1. End to Inequality จะยุติความเหลื่อมล้ำเน้นพัฒนาคนทำงานให้มีงานทำอย่างเท่าเทียม  ตอบสนองต่อความต้องการเจริญเติบโตของประเทศใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย  และแรงงานนอกระบบประมาณ 31,500 คน เช่น ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ  จะได้รับการพัฒนาทักษะฝีมืออย่างเท่าเทียม สำหรับแรงงานในระบบจะพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 2. End to Unacceptable Forms of Employment ยุติการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม ส่งเสริมให้คนทำงานมีฝีมือได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือที่เป็นธรรม และ3. End to Inefficiency ยุติความไร้ประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงในการทำงาน ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถให้บริการสถานประกอบกิจ แรงงานได้อย่างทั่วถึง เช่น อีเซอร์วิส โมบาย แอพพิเคชั่น

“ผมจะปรับบทบาทหน่วยงานสังกัดกพร.ทั่วประเทศ ให้เป็นหน้าร้าน มีเจ้าหน้าที่ออกไปให้คำแนะนำบริการเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนทำงานทุกเพศทุกวัยมาใช้บริการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยหาลูกค้า  ตั้งเป้าพัฒนาศักยภาพคนทำงาน ไม่น้อยกว่าจำนวน 3,732,270 คน” อธิบดีกพร. กล่าว.
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 7