อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 26 กันยายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 26 กันยายน 2561

"สุวิทย์" ตั้ง 3 คณะใหม่เข้าป.ย.ป.

“สุวิทย์” เผย ตั้งเพิ่ม 3 คณะใหม่ เข้าป.ย.ป. พร้อมเร่งเดินงานเรียกประชุมหลายชุด ย้ำแต่ละคณะทำงานไม่ซ้ำซ้อน ศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 10.10 น.

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ว่า จะมีการเพิ่มอีก 3 คณะใหม่เข้ามาในป.ย.ป.คือ คณะขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 คณะว่าด้วยปรัชญาศาสตร์พระราชาไปสู่ความยั่งยืน และคณะสานพลังประชารัฐ โดยคณะไทยแลนด์ 4.0 มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ลงมากำกับดูแลเอง ซึ่งจะประชุมนัดแรกวันที่  8 พ.ย. มี 2 วาระสำคัญ คือการปฏิรูประบบราชการ โดยร่วมกับรัฐมนตรีทุกกระทรวงและกรมที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชน ประชาชน ซึ่งขณะนี้เริ่มไปแล้ว ในส่วนของกรมทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกรมที่ดิน นอกจากนี้ จะมีเรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยนายเทียนฉาย กีระนันทน์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ เป็นผู้นำเสนอ

นายสุวิทย์ กล่าวต่อว่า ส่วนคณะสานพลังประชารัฐ จะเรียกประชุมที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร).  ในวันที่ 17 ต.ค.นี้ เพื่อรับทราบความคืบหน้า โดยนายกฯ จะเป็นผู้ขับเคลื่อนเรื่องต่างๆ เหล่านี้ผ่าน ป.ย.ป.  ส่วน ป.ย.ป.จะมีอายุถึงรัฐบาลหน้าหรือไม่นั้น ถ้านายกฯ อยู่ป.ย.ป. ก็ยังอยู่ เพราะภารกิจที่มีความสำคัญที่ขึ้นตรงกับนายกฯ นอกเหนือจากเรื่องปรองดองที่ต้องทำต่อ ก็ยังมีเรื่องการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 และเรื่องนำศาสตร์พระราชามาขับเคลื่อน เพื่อตอบโจทย์ด้วย  

เมื่อถามว่าคณะกรรมการปฏิรูปทั้ง 11 ด้าน จะต้องรายงานผลการทำงานให้ ป.ย.ป. ทราบหรือไม่ นายสุวิทย์ กล่าวว่า นายกฯ มอบหมายให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ และตน เรียกประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 5 คณะ และคณะปฏิรูป 11 คณะ เพื่อมาพูดคุยตีกรอบว่าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปจะไปด้วยกันอย่างไร ยืนยันว่าจะไม่ทำงานซ้ำซ้อนและจะนำสิ่งที่มีอยู่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ประชุมภายในสัปดาห์หน้าหรือหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 8