อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 26 กันยายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 26 กันยายน 2561

ปภ.เร่งแก้วิกฤติ 8 จว.จมบาดาล

"ปภ."เผย 8 จว.ยังอ่วมน้ำไหลหลาก-ล้นตลิ่ง พร้อมประสานจังหวัดเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว ศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 11.06 น.

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นและการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 10 – 12 ต.ค.60 ทำให้เกิดน้ำไหลหลากและน้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี กำแพงเพชร สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ ชัยนาท และตาก รวม 26 อำเภอ 187 ตำบล 1,045 หมู่บ้าน 1 ชุมชน มีประชาชนได้รับผลกระทบ 43,633 ครัวเรือน 121,317 คน ผู้เสียชีวิต 1 รายทั้งนี้ แยกเป็น พื้นที่ลุ่มน้ำปิง 2 จังหวัด ได้แก่ จ.กำแพงเพชรมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ 2 ตำบล 6 หมู่บ้าน ใน อ.พรานกระต่าย มีประชาชนได้รับผลกระทบ 20 ครัวเรือน 56 คน นาข้าวได้รับความเสียหาย 50 ไร่ ส่วน จ.ตาก มีน้ำท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่สอด อ.สามเงา อ.เมืองตาก และอ.บ้านตาก รวม 15 ตำบล 86 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,523 ครัวเรือน 2,552 คน เสียชีวิต 1 ราย ส่วนพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 5 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองนครสวรรค์ อ.ตาคลี และอ.โกรกพระ รวม 25 ตำบล 215 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,873 ครัวเรือน 11,619 คน จ.ชัยนาท น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.มโนรมย์ อ.สรรพยา อ.เมืองชัยนาท และ อ.วัดสิงห์ รวม 14 ตำบล 47 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 567 ครัวเรือน 1,469 คนนายชยพล กล่าวต่อว่า ที่จ.สิงห์บุรี น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.อินทร์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี และอ.พรหมบุรี รวม 16 ตำบล 78 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,073 ครัวเรือน 9,776 คน ขณะที่ จ.อ่างทอง น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อ.ป่าโมก อ.เมืองอ่างทอง อ.วิเศษชัยชาญ อ.โพธิ์ทอง และอ.ไชโย รวม 27 ตำบล 71 หมู่บ้าน 1 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,636 ครัวเรือน 4,908 คน พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 3,595 ไร่ ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนอกเขตคันกั้นน้ำใน 7 อำเภอ ได้แก่ อ.ผักไห่ อ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอิน รวม 81 ตำบล 472 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 24,346 ครัวเรือน 68,168 คน ส่วนพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก 1 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ อ. บ้านหมี่ รวม 9 ตำบล 60 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 7,643 ครัวเรือน 22,231 คน ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย.


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 13