อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 กันยายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 กันยายน 2561

คนไทยแห่ขายแรงเมืองนอก 9 เดือน 9 หมื่นคน

“อธิบดีจัดหางาน" เผย 9 เดือนแรงงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศกว่า 9 หมื่นคน พบส่วนใหญ่นิยมไปใต้หวัน สร้างรายได้เกือบ 95,000 ล้านบาท ศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 15.14 น.

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ปี 2560 มีแรงงานไทยได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ตั้งแต่ ม.ค.-ก.ย. มีจำนวน 90,277 คน แยกเป็น1. ดำเนินการผ่านบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน 22,148 คน 2. ผ่านการจัดส่งของกรมการจัดหางานซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกจากค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ 9,260 คน 3.เดินทางไปทำงานด้วยตนเอง 6,922 คน 4.นายจ้างในประเทศไทยเป็นผู้พาไป 7,344 คน และ 5.นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ 3,246 คน ทั้งนี้ มีผู้เดินทางกลับไปทำงานในต่างประเทศ (Re-entry) 41,357 คน ประเทศแรงงานไปทำงานมากสุดคือ ไต้หวัน 26,839 คน เกาหลี 9,989 คน ญี่ปุ่น 6,863 คน อิสราเอล 6,017 คน และมาเลเซีย 5,159 คน สามารถสร้างรายได้ส่งเงินกลับประเทศไทยโดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย 94,174 ล้านบาทอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวต่อว่า คนหางานที่ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ สามารถขอคำแนะนำ ตรวจสอบข้อมูลกับกรมการจัดหางาน หรือติดตามข้อมูลการรับสมัครไปทำงานต่างประเทศได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 12