อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562

มท.เปิดลงทะเบียนตลาดประชารัฐ10-30พ.ย.นี้ 

"มหาดไทย" คอนเฟอร์เรนซ์ผวจ.ขยายตลาดประชารัฐ เจาะกลุ่มผู้ประกอบการ-เกษตรกร-ผู้มีรายได้น้อย ค้าขายเตรียมเปิดลงทะเบียนเข้าร่วม10-30 พ.ย.นี้ ศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 15.05 น.

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. ที่กระทรวงมหาดไทย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดยนายนิสิต กล่าวว่า เนื่องจากคณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติเมื่อวันที่17 ต.ค.ให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการการทำงานกับส่วนราชการต่างๆ ทั้งองค์การตลาด กระทรวงพาณิชย์ กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) กระทรวงวัฒนธรรมและจังหวัด บริษัทประชารัฐรักสามัคคีที่จะเพิ่มและขยายพื้นที่เพื่อให้มีพื้นที่ตลาดเพิ่มมากขึ้นให้ประชาชน เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยรวมถึงกลุ่มอาชีพต่างๆ ได้มีโอกาสค้าขายมากขึ้นซึ่งรมว.มหาดไทยได้พยายามขับเคลื่อนการทำงานเรื่องนี้ให้เกิดขึ้น วันนี้จะชี้แจงรายละเอียดถึงแนวคิดวิธีการทำงาน ซึ่งการขับเคลื่อนจะใช้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอเป็นที่รับลงทะเบียน โดยกระทรวงตั้งใจที่จะเปิดการลงทะเบียนในวันที่ 10 - 30 พ.ย. เป็นเวลา 20 วัน และจะคิกออฟตลาดในวันที่ 12 ธ.ค.นายนิสิต กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ตลาดที่จะขยายพื้นที่มี 9 ตลาด 1.ตลาดองค์การตลาด(อต.)จะเปิดเพิ่มที่ตลิ่งชัน บางคล้า ลำพูนซึ่งจะสามารถรับผู้ประกอบการได้ประมาณ 800 คนขณะนี้ได้มีการเปิดการลงทะเบียนไปล่วงหน้าบ้างแล้ว 2.ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ที่ดำเนินการโดยกรมการพัฒนาชุมชน 2,155 แห่งทั่วประเทศ ตลาดนี้ถ้าดำเนินการตามเป้าหมายได้จะเพิ่มผู้ประกอบการอีกกว่า 20,000 ราย 3.ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่้นสุขใจ ดำเนินการโดยกรมสถ.ซึ่งมีตลาดสดอยู่ทั่วประเทศกว่า 3,800 แห่ง ถ้าทำได้ตามเป้าหมายจะมีผู้ประกอบการเข้าไปค้าขายได้กว่า 30,000 ราย 4.ตลาดนัดธ.ก.ส.ของดีวิถีชุมชนซึ่งเปิดอยู่ 147 แห่ง ทั้งนี้จะมีการขอพื้นที่เพิ่มซึ่งจะสามารถนำผู้ประกอบการเข้าไปค้าขายได้ประมาณ 20 รายต่อพื้นที่ 5.ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด อย่างพื้นที่สำนักงานการประปา สำนักงานการไฟฟ้าบางแห่งมีศักยภาพเพราะอยู่กลางชุมชนจึงอยากให้เปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้าไปค้าขาย 

นายนิสิต กล่าวอีกว่า 6.ตลาดประชารัฐ โมเดิลเทรด ซึ่งเราทำกับห้างสรรพสินค้าต่างๆ โดยให้เกษตรกรเข้าไปค้าขายในพื้นที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 7.ตลาดประชารัฐ ต้องชม ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีการเพิ่มการส่งเสริมการตลาดให้บุคคลภายนอกเข้ามาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ทำให้เกิดรายใหม่ๆ ซึ่งไม่ใช่ผู้ซื้อรายเดิม 8.ตลาดรัฐวัฒนธรรม เป็นตลาดประเภทเดียวกับตลาดประชารัฐ ต้องชม ซึ่งมีการเพิ่มการส่งเสริมการตลาดเช่นเดียวกัน 9.ตลาดนัด กทม. คืนความสุข ซึ่้งกทม.มีนโยบายที่จะหาพื้นที่ให้ผู้ประกอบการที่เดือดร้อนเนื่องจากไม่มีพื้นที่ค้าขาย โดยมีเป้าหมายที่่จะเปิดตลาดนัดเพิ่ม 14 แห่งรอบกทม. ซึ่งวันนี้ กทม ได้เริ่มทดลองไปแล้ว 5 ตลาด และจะทยอยเปิดไปเรื่อยๆ ในส่วนนี้จะเน้นไปที่การค้าขายอาหาร นี่คือภาพรวมตลาดกว่า  6,700 แห่ง  ซึ่งเราจะพยายามเปิดขึ้นมาโดยการบริหารจัดการพื้นที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ได้มีโอกาส มีอาชีพ มีเงินเพิ่มมากขึ้น อันเป็นการส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    98%
  • ไม่เห็นด้วย
    2%

บอกต่อ : 151