อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

กรมประมงดัน"ปลากัด"เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ 

กรมประมง ดัน ปลากัด เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ เสริมศักยภาพเกษตรกร 4.0 ขับเคลื่อนพลังประชารัฐ ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าเข้าประเทศปีละ 3,000 ล้านบาท" พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.28 น.

เมื่อ 23 พ.ย.นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวในระหว่างเปิดงานขับเคลื่อนปลากัด เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ ในงานตลาดเกษตรพรีเมี่ยม ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ในวันที่ 21-25 พ.ย. ว่าเพื่อประกาศให้ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ โดยนำเสนอ ครม.พิจารณาเรื่องนี้ในเดือน ธ.ค.นี้ เป็นการอนุรักษ์ปลากัดให้อยู่คู่บ้านเมืองไทยอย่างยั่งยืน และขับเคลื่อนการพัฒนาสายพันธุ์ปลากัด ให้อยู่คู่บ้านเรือนคนไทย คาดว่าจะเกิดการต่อยอดพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีการสร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการ ต่อยอดปลากัดเข้าสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น




อาทิ เคสโทรศัพท์ พวงกุญแจ แก้วกาแฟ ผ้าพันคอ หมอน เสื้อผ้า กระเป๋า แฟชั่นอื่นๆ ที่เป็นคอลเล็คชั่นปลากัดไทย เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านลายปลากัด และสแตมป์ปลากัด ซึ่งเป็นสินค้าสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ สำหรับนักท่องเที่ยวรวม ทั้งส่งออก เชื่อมโยงกับการจัดทัวร์ หรือโฮสเตย์หมู่บ้านปลากัด โดยผนึกกำลังจับมือภาครัฐ เอกชน พัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สานพลังประชารัฐ ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าสินค้า และผลิตภัณฑ์ส่งออกปีละกว่า 3,000 ล้านบาท



"จากแผนปฎิรูปเกษตร ไทยแลนด์ 4.0 ได้สร้างปัจจุบัน ปลากัดไทยมีแนวโน้มขยายตัวส่งออกได้ดีขึ้น เพราะเกษตรกรมีศักยภาพการเลี้ยงพัฒนาสายพันธุ์เป็นอย่างดี จนเป็นที่ยอมรับต่างชาติ จึงเตรียมผลักดันเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ เนื่องจากมีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม พาณิชย์ และแสดงอัตลักษณ์ให้สัตว์น้ำสวยงามไทย ที่มีตำนานมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา รวมระยะเวลากว่า 700 ปี จากเดิมเป็นการเลี้ยงเพื่อเล่นกีฬากัดปลา ปัจจุบันเปลี่ยนไปแต่สังคมมีการสืบสานการเลี้ยงปลากัดแทบทุกจังหวัด ทั้งการเลี้ยงอนุรักษ์สายพันธุ์ การเลี้ยงเป็นงานอดิเรก ขณะเดียวกันมีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ และขยายพันธุ์สู่การค้าสามารถสร้างอาชีพหลัก จนนำรายได้เข้าประเทศจากการส่งออกปีละกว่า 1,000 ล้านบาท"นายอดิศร กล่าว



อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ปลากัดเป็นสัตว์น้ำที่กรมประมง ต่อยอดพัฒนาการผลิตและการตลาดอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ยุทธศาสตร์ปลาสวยงามปี 2556-2560 ได้พัฒนามีความหลากหลาย อาทิ ปลากัดสีเดียว ปลากัดหม้อคู่ ปลากัดหางคู่สาว(หางกรรไกร) ปลากัดฮาฟมูนยักษ์ ปลากัดหม้อคราวเทล ปลากัดคราวเทล ปลากัดหม้อฮาฟมูนหูช้าง และปลากัดจีน เป็นต้น โดยมีการสร้างเครือข่าย สนับสนุนการร่วมกลุ่มการผลิต ส่งเสริมการขายผ่านระบบออนไลน์ เปิดโอกาสเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในตลาดที่สำคัญ เช่น จีน สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ทำให้มูลค่าการส่งออกเพิ่มสูงขึ้นทุกปี.



คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 1.58K