อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

"มัลลิกา" แนะปฏิรูปการศึกษา เปิดหลักสูตร3ภาษา นำร่องร.ร.สังกัดกทม.

รองโฆษกปชป.แนะรัฐบาลปฏิรูปการศึกษา ทำร.ร.3ภาษา"ไทย-จีน-อังกฤษ"นำร่องสังกัดกทม. 400 แห่ง เสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 15.55 น.

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เปิดเผยว่า ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ อยากให้รัฐบาลใช้โอกาสนี้เริ่มต้นปฏิรูปการศึกษาทุกด้านให้เป็นรูปธรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน และเป็นการลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในอนาคต จึงขอเสนอการปฏิรูปการศึกษา คือ1.ขอให้เริ่มต้นโรงเรียนสามภาษาอย่างเป็นระบบเพื่อปรับการศึกษาไทยให้ทันยุคสมัยในการเปิดประเทศสอดคล้องกับเศรษฐกิจในภูมิภาคและกระแสการเปลี่ยนแปลงทั่วโลก จึงควรเริ่มบรรจุโรงเรียนหลักสูตรภาษาไทย-จีน-อังกฤษ นำร่องสังกัดกรุงเทพฯ 400 โรงเรียน และบรรจุในโรงเรียนประจำจังหวัดทุกแห่ง โดยวางนโยบายและมาตรการอย่างชัดเจนว่าจะมีการผลิตครูภาษาจีนและภาษาอังกฤษตามมาตรฐานโดยถือโอกาสเอางบประมาณโครงการประชารัฐมาสร้างโอกาสให้กับเด็กและวัดผลอย่างคุ้มค่า 2.โครงการฝึกอบรมปรับวิสัยทัศน์ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการให้เข้าใจบริบทของสังคมชนบทและรู้จักคำว่า“ความไม่มี” ของสังคมชนบท ทั้งความไม่มีโอกาส ไม่มีการเข้าถึงสวัสดิการรัฐอย่างเท่าเทียม และไม่มีเงินทุนที่จะตั้งต้นแข่งขันเข้าโรงเรียนคุณภาพดีทั้งเอกชน โรงเรียนสาธิต และโรงเรียนประจำจังหวัด รวมทั้งโอกาสการหาสถาบันติวให้ลูกหลาน เพราะเด็กที่เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมๆกันจะเหลือเพียง 60 เปอร์เซ็นต์ เมื่อจบการศึกษาปีที่ 6 เด็กที่หายไปจากระบบการศึกษานั้นเป็นเพราะความยากจนและขาดโอกาส

นางมัลลิกา กล่าวอีกว่า 3.ควรเพิ่มงบประมาณพัฒนาความรู้ ภาษา ทักษะ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ 20 ปีของรัฐบาลควรเพิ่มงบประมาณค้นคว้าวิจัยและพัฒนาครูให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพราะต้องปรับให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่โลกจะหมุนและเปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ โซเชียลเน็ตเวิร์ก ให้กับโรงเรียนและครูผู้สอน เป็นงบประมาณที่ได้สมรรถนะคุณภาพครูมากที่สุด เพราะการมีครูที่ดีและมีความสามารถคือการลงทุนสำหรับเด็กและเยาวชน 4.นโยบายปรับกระบวนทัศน์และยุทธศาสตร์การศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ควรจะปรับที่นโยบายของกระทรวงฯ และหลักสูตรการศึกษา อาทิ ข้อเสนอของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้บรรจุความรู้ทางด้านกฎหมายในการเรียนการสอน ควรจะมีมาตรการนำเข้าบรรจุอย่างเป็นรูปธรรมและวัดผลได้.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    67%
  • ไม่เห็นด้วย
    33%

บอกต่อ : 38