อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

"บิ๊กจิน" มอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง 1.1 หมื่นคน

“บิ๊กจิน” มอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างแห่งชาติ 1.1 หมื่นคน หนุนนำความรู้ความสามารถทำประโยชน์เพื่อชาติ อาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 11.45 น.

เมื่อวันที่ 14 ม.ค.ที่ห้องประชุมศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จัดงาน “วันรวมใจพ่อ” ครั้งที่ 10 โดยพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานว่า ตนเคยได้รับเกียรติเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จึงมีความยินดีที่สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติเป็นแกนหลักในการนำบุคคลจากหลากหลายสาขาอาชีพที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติจากทุกปี ได้ใช้ความรู้ความสามารถช่วยกันทำประโยชน์ที่ดีกับประเทศชาติ ตนสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมีความยินดีที่ทุกภาคส่วนร่วมมือกันทำเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมไทย
 
ด้านพล.อ.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ นายกสมาคมฯ กล่าวว่า การจัดงานเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับพ่อตัวอย่างแห่งชาติ รวมทั้งให้พ่อตัวอย่างและครอบครัวได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิด ทั้งนี้ สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาทำการคัดสรรผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ให้เป็นผู้สมควรได้รับเกียรติบัตรยกย่องเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ มอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างแห่งชาติให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกตั้งแต่ปีพ.ศ.2523จนถึงพ.ศ.2559 และในปีพ.ศ.2560 มีพ่อตัวอย่างแห่งชาติจำนวน 11,482 ท่าน ปัจจุบันได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ดำเนินการต่อ อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ มีเป้าหมายรวบรวมพ่อตัวอย่างแห่งชาติให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นพลังร่วมมือร่วมใจทำเพื่อสังคมให้ชนรุ่นหลังได้ถือเป็นแบบอย่างที่ดีนำไปปฏิบัติสืบไป ยึดมั่นต่อชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 13