อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 24 ตุลาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 24 ตุลาคม 2561

"ศรีสุวรรณ"ยื่นนายกฯ ส่งศาลรธน.ตีความร่างพ.ร.ป.ป.ป.ช.

“ศรีสุวรรณ”ยื่นนายกฯ ใช้อำนาจส่งศาลรธน.ตีความร่างพ.ร.ป.ป.ป.ช.ขัดรธน.หรือไม่ ปมต่ออายุป.ป.ช. 15 ม.ค. อาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 13.05 น.

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช. )ผ่านความเห็นชอบร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.. เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.60 โดยแก้ไขบทเฉพาะกาลในมาตรา 185 โดยไม่รีเซ็ตกรรมการป.ป.ช. ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 232 และยังกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการป.ป.ช.ออกไปเป็น 9 ปี ซึ่งไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 233 ที่กำหนดอายุกรรมการป.ป.ช.ไว้เพียง 7 ปีเท่านั้น ดังนั้น จึงน่าจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 232 และมาตรา 233 หรือไม่ นอกจากนี้ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) และสนช.ไม่มีมาตรการที่จะเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยก่อน ดังนั้น ตนจะไปยื่นคำร้องต่อนายกรัฐมนตรีในวันที่ 15 ม.ค.เวลา 10.30 น. ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 148(2) จัดส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 232 และมาตรา 233 หรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากนายกฯ ไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ สมาคมฯ จะฟ้องร้องต่อศาลฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 5