อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

สั่งพศ.คุมพระสงฆ์ต่างชาติศึกษามหาวิทยาลัยในไทย

ครม.รับทราบผลพิจารณาป้องกันคนต่างด้าวอาศัยในประเทศ สั่ง “พศ.” จัดระเบียบคุมพระสงฆ์ต่างชาติศึกษามหาวิทยาลัยในไทย อังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 17.16 น.

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า  ครม.มีมติรับทราบผลการพิจารณาและผลการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการอนุญาตให้คนต่างด้าวพำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว  โดยให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)เร่งรัดจัดระเบียบเพื่อควบคุมและตรวจสอบพระภิกษุสงฆ์ต่างชาติที่เดินทางเข้ามา เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงฆ์ในประเทศไทย และการจัดทำฐานข้อมูลด้านการศึกษาของพระภิกษุสงฆ์ต่างชาติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  เช่น กรณีเป็นครูหรืออาจารย์หรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนเข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทย กรณีศึกษาพุทธศาสนาหรือปฏิบัติศาสนกิจ กรณีเพื่อดูแลคู่สมรสชาวไทยและกรณีใช้ชีวิตในบั้นปลาย จะจัดทำฐานข้อมูลคนต่างด้าวที่ขออนุญาตพำนักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องประเทศไทย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    8%
  • ไม่เห็นด้วย
    93%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 465