อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

สั่งพศ.คุมพระสงฆ์ต่างชาติศึกษามหาวิทยาลัยในไทย

ครม.รับทราบผลพิจารณาป้องกันคนต่างด้าวอาศัยในประเทศ สั่ง “พศ.” จัดระเบียบคุมพระสงฆ์ต่างชาติศึกษามหาวิทยาลัยในไทย อังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 17.16 น.

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า  ครม.มีมติรับทราบผลการพิจารณาและผลการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการอนุญาตให้คนต่างด้าวพำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว  โดยให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)เร่งรัดจัดระเบียบเพื่อควบคุมและตรวจสอบพระภิกษุสงฆ์ต่างชาติที่เดินทางเข้ามา เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงฆ์ในประเทศไทย และการจัดทำฐานข้อมูลด้านการศึกษาของพระภิกษุสงฆ์ต่างชาติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  เช่น กรณีเป็นครูหรืออาจารย์หรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนเข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทย กรณีศึกษาพุทธศาสนาหรือปฏิบัติศาสนกิจ กรณีเพื่อดูแลคู่สมรสชาวไทยและกรณีใช้ชีวิตในบั้นปลาย จะจัดทำฐานข้อมูลคนต่างด้าวที่ขออนุญาตพำนักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องประเทศไทย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    8%
  • ไม่เห็นด้วย
    93%

บอกต่อ : 478