อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

สั่งเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนทับเสลา-เขื่อนวังร่มเกล้า

อธิบดีกรมชลประทาน สั่งเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนทับเสลาและเขื่อนวังร่มเกล้า ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเกษตกรผู้เลี้ยงปลากระชัง  อังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 17.42 น.

เมื่อวันที่ 23 ม.ค.นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่ากรณีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังเดือดร้อน เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำสะแกกรัง จ.อุทัยธานี ลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งของทุกๆ ปี ระดับน้ำในแม่น้ำสะแกกรัง จะอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าตลิ่งค่อนข้างมาก เพราะผลจากการทดน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จ.ชัยนาท โดยล่าสุดระดับน้ำบริเวณด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ต่ำกว่าตลิ่ง 5.74 เมตร เมื่อเทียบวันเดียวกันกับปีที่ผ่านมา 0.25 เมตร ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน จึงได้ดำเนินการปรับการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำสะแกกรังจากเขื่อนทับเสลา อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี จากเดิมวันละ 0.46 เป็น 0.86 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนวังร่มเกล้า อำเภอเมืองอุทัยธานี ในอัตราวันละ 0.69 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมกับขอความร่วมมือให้เกษตรผู้เพาะเลี้ยงปลากระชังขอให้ดำเนินการในช่วงเวลาที่เหมาะสมในแต่ละฤดูกาล สอดคล้องกับภาพรวมการบริหารจัดการน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วย โดยโครงการชลประทานอุทัยธานี ได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสะแกกรังให้จังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบก่อนหน้านี้แล้ว สำหรับการเพาะเลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำสะแกกรัง พบว่าอยู่บริเวณหน้าวัดโบสถ์ถึงศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สถานการณ์ระดับน้ำในบริเวณดังกล่าว ถือเป็นสภาวะที่เป็นปกติของช่วงฤดูแล้ง และดีกว่าในรอบหลายปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้มีเกณฑ์การควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ในช่วงม.ค.-เม.ย.

ทั้งนี้การควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา ได้ใช้น้ำจากการระบายน้ำของ 4 เขื่อนหลัก เช่น เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ซึ่งปัจจุบันมีการระบายน้ำรวม4 เขื่อนในอัตราเฉลี่ยวันละ 52.70 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบายน้ำมากกว่าแผนอัตราวันละ 9.73 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อครอบคลุมการใช้น้ำในทุกกิจกรรมของลุ่มน้ำเจ้าพระยา


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 11