อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

กทม.ฝุ่นฟุ้งรับวาเลนไทน์เกินค่ามาตรฐานทุกสถานี

กทม.ฝุ่น 2.5 PM ฟุ้งรับวันวาเลนไทน์ เกินค่ามาตรฐานทุกสถานีตรวจวัด แนะประชาชนใส่หน้ากากอนามัย  พุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.56 น.

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแสดล้อม รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ ณ  เวลา 8.00 น. พบว่า  1. ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ตรวจวัดได้ระหว่าง 52-72 มคก./ลบ.ม. เกินเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) 6 สถานี ที่บริเวณริมถ.พระราม 4 53 มคก./ลบ.ม. ริมถ.อินทรพิทักษ์ 72 มคก./ลบ.ม. ริมถ.ลาดพร้าว 53 มคก./ลบ.ท. ริมถ.พญาไท 52 มคก./ลบ.ม. เขตบางนา 61  มคก./ลบ.ม. และเขตวังทองหลาง 60 มคก./ลบ.ม.  ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นที่ริมถ.อินทรพิทักษ์และริมถ.พญาไท ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่ กทม. อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ความชื้น 87% ลมสงบ ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ฝุ่นละอองในบรรยากาศเพิ่มขึ้นคพ.ของแนะนำให้ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง (ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด) ที่อยู่อาศัย หรือต้องเข้าในพื้นที่ที่ฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน หากจำเป็นต้องออกจากอาคาร ควรใส่หน้ากากอนามัย และหากมีอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์ รวมทั้งขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการกำกับดูแลกิจกรรมต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองในพื้นที่ เช่น การใช้ยานพาหนะ การเผา และโดยเฉพาะการก่อสร้าง ให้มีมาตรการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง รวมทั้งรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มีการปิดคลุมให้มิดชิด เพื่อที่จะช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองลงได้.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 13