อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

กทม.ฝุ่นฟุ้งรับวาเลนไทน์เกินค่ามาตรฐานทุกสถานี

กทม.ฝุ่น 2.5 PM ฟุ้งรับวันวาเลนไทน์ เกินค่ามาตรฐานทุกสถานีตรวจวัด แนะประชาชนใส่หน้ากากอนามัย  พุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.56 น.

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแสดล้อม รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ ณ  เวลา 8.00 น. พบว่า  1. ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ตรวจวัดได้ระหว่าง 52-72 มคก./ลบ.ม. เกินเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) 6 สถานี ที่บริเวณริมถ.พระราม 4 53 มคก./ลบ.ม. ริมถ.อินทรพิทักษ์ 72 มคก./ลบ.ม. ริมถ.ลาดพร้าว 53 มคก./ลบ.ท. ริมถ.พญาไท 52 มคก./ลบ.ม. เขตบางนา 61  มคก./ลบ.ม. และเขตวังทองหลาง 60 มคก./ลบ.ม.  ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นที่ริมถ.อินทรพิทักษ์และริมถ.พญาไท ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่ กทม. อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ความชื้น 87% ลมสงบ ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ฝุ่นละอองในบรรยากาศเพิ่มขึ้นคพ.ของแนะนำให้ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง (ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด) ที่อยู่อาศัย หรือต้องเข้าในพื้นที่ที่ฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน หากจำเป็นต้องออกจากอาคาร ควรใส่หน้ากากอนามัย และหากมีอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์ รวมทั้งขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการกำกับดูแลกิจกรรมต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองในพื้นที่ เช่น การใช้ยานพาหนะ การเผา และโดยเฉพาะการก่อสร้าง ให้มีมาตรการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง รวมทั้งรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มีการปิดคลุมให้มิดชิด เพื่อที่จะช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองลงได้.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 8