อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

รัฐบาลเร่งควบคุมคนต่างชาติแก้ต่างด้าวอยู่เกินกำหนด

รัฐบาลเร่งทำระบบควบคุมคนต่างชาติในไทยครบวงจร แก้ปัญหาต่างด้าวลอบอยู่เกินกำหนด-กระทบความมั่นคงชาติ พุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.25 น.

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ว่า  ที่ประชุมได้รับทราบมาตรการควบคุมข้อมูลคนเข้าเมืองที่พำนักอยู่ในประเทศไทย สืบเนื่องจากการพบว่ามีชาวต่างด้าวจำนวนมากที่เข้ามาในไทยแล้วไม่ยอมเดินทางออกหลังจากครบกำหนด ซึ่งสร้างปัญหาระยะยาวในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง โดยการแก้ปัญหานี้ต้องจัดทำระบบฐานข้อมูลคนเข้าเมืองตั้งแต่เข้ามาพักอาศัยจนกระทั่งเดินทางออกจากประเทศไทย ซึ่งกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(สตม.) ร่วมกันจัดทำเป็นระบบฐานข้อมูลเดียวกัน โดยสตม.จะยกเลิกการใช้ใบ ตม.6 แล้วใช้ข้อมูลจากหนังสือเดินทางอีเล็คทรอนิกส์ (อี-พาสปอร์ต) ซึ่งต้องใช้เครื่องตรวจสอบอัตลักษณ์ที่ต้องสแกนลายนิ้วมือ พร้อมกับต้องจัดเก็บสำเนาหน้าพาสปอร์ตตั้งแต่บุคคลนั้นเข้าเมือง

พล.ต.คงชีพ กล่าวอีกว่า ขณะที่กรมการปกครองต้องกวดขันการแจ้งทะเบียนการเข้าพักของชาวต่างชาติ ตามพ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานประกอบการที่เป็นโรงแรม อพาร์ตเมนต์ เกสต์เฮาส์ และอื่นๆ ต้องบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนการเข้าพักของชาวต่างชาติ ซึ่งเจ้าของที่พักหรือผู้จัดการโรงแรมที่รับหรืออนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้าพักอาศัย ต้องแจ้งเจ้าพนักงาน ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองหรือสถานีตำรวจในพื้นที่ โดยรัฐบาลจะเร่งรัดการจัดทำมาตรการเหล่านี้ให้เสร็จภายใน 6 เดือน เพื่อให้สามารถควบคุมการเข้า-ออกการพักอาศัยของชาวต่างชาติได้ครบวงจร รวมถึงลดปัญหาต่างๆที่จะส่งกระทบกับความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมข้ามชาติ มาเฟียต่างชาติ การก่อการร้าย ทัวร์ศูนย์เหรียญ และแก๊งคอลเซ็นเตอร์.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 9