อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

พท.จี้ยุติละเมิดสิทธิมนุษยชน-ยกเลิกคำสั่งคสช.-ยุติเอาผิดนศ. 

"เพื่อไทย" ออกแถลงการณ์ขอรัฐอย่าทำสิทธิมนุษยชนเป็นเพียงวาทกรรมว่างเปล่า จี้ยุติละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกช่องทาง ยกเลิกคำสั่งคสช.-ยุติเอาผิดนศ. จวก  พุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.53 น.

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. พรรคเพื่อไทยออกแถลงการณ์ให้ คสช.และรัฐบาลยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนและนำประเทศกลับสู่ความเป็นปกติสุข ใจความว่า ตั้งแต่มีการยึดอำนาจโดย คสช. เมื่อปี 2557 มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยเฉพาะท่าทีของรัฐบาลและ คสช. ที่ประกาศให้สิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งย้อนแย้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงพรรคจึงขอแถลงดังต่อไปนี้ 1. การรัฐประหาร เมื่อปี 2557 มีการประกาศให้มีการจับกุมคุมขังโดยไม่ต้องมีหมาย การดำเนินคดีพลเรือนในศาลทหาร 2. การประกาศให้สิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ  มิได้ช่วยให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนยุติลง  แต่กลับทำให้ได้เห็นความย้อนแย้งในพฤติกรรมของ คสช.และรัฐบาล

3.พรรคเรียกร้องให้ คสช. และรัฐบาล ยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยพลัน โดย ยกเลิกประกาศและคำสั่งที่เป็นการละเมิดสิทธิ  เสรีภาพของประชาชน เช่น คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ที่ห้ามชุมนุมทางการเมืองเกิน 5 คน , ประกาศ คสช. ที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่จับกุมคุมขังโดยไม่ต้องมีหมาย, ประกาศ คสช. ที่ห้ามมิให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น  ยุติการดำเนินคดีกับพี่น้องนักศึกษาและประชาชนที่ใช้สิทธิ เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ยุติการใช้กฎหมายปิดปาก และยุติการดำเนินคดีกับสื่อมวลชน นักการเมือง และประชาชนที่เห็นต่าง เปิดพื้นที่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนและประชาชนอย่างจริงจัง พรรคเพื่อไทยขอเรียกร้องให้ คสช. และรัฐบาล หยุดละเมิดสิทธิมนุษยชน หยุดคุกคามประชาชนผู้เห็นต่าง ปรับทัศนคติของ คสช. และรัฐบาลให้ตระหนักถึงความสำคัญ และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้เกิดเป็นผลขึ้นจริงในทางปฏิบัติ มิใช่เป็นเพียงวาทกรรมที่ว่างเปล่าเท่านั้น พรรคเห็นว่าความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ และการนำประเทศกลับคืนสู่ความเป็นปกติสุข มิอาจเกิดขึ้นได้เลย ถ้าปราศจากการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    39%
  • ไม่เห็นด้วย
    61%

บอกต่อ : 12