อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

"หมอวีระ"เปิดตัวพรรคพลังธรรมใหม่ ยัน"จำลอง"วางมือแล้ว

“หมอระวี”แกนนำ กคป.เปิดตัวพรรคพลังธรรมใหม่ ไม่ปฎิเสธ “บิ๊กตู่”นั่งนายกฯ คนนอก ยัน “จำลอง”วางมือไม่ยุ่งเกี่ยวพรรค พร้อมส่ง สส.ลงแข่ง 350 เขต พฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 12.38 น.

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.ที่โรงแรมเอเชีย นพ.ระวี มาศฉมาดล อดีตแกนนำกองทัพประชาชนและเครือข่ายปฏิรูปพลังงานไทย (กคป.) และคณะแถลงเปิดตัวพรรคพลังธรรมใหม่ โดย นพ.ระวี กล่าวว่า พรรคพลังธรรมเดิมได้ถูกยุบมาประมาณ 10 กว่าปีแล้ว แต่เพราะสั่งคมไทยเกิดวิกฤตการรอบด้าน ก่อให้เกิดการขัดแย้งแตกแยก คอร์รัปชั่นโกงกิน ทุกรัฐบาล ประเทศตกต่ำ จนหลายประเทศในอาเซียนด้วยกันแซงหน้าประเทศไทยไป จากวิกฤตพวกนี้จึงก่อให้เกิดพรรคพลังธรรมใหม่ขึ้น เพื่อนำประเทศไทยให้หลุดพ้นจากวิกฤตทั่วด้าน โดยเจตนารมณ์ที่สำคัญที่สุดของพรรค คือ การสืบทอดเจตนารมณ์ของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ของพรรคพลังธรรมเดิมเป็นแนวทางหลักของพรรค พรรคจะสร้างระบบที่เข้มแข็ง จามหลัก”ระบบดีทำให้ผีกลายเป็นคน ระบบไม่ดี ทำให้คนดีๆ กลายเป็นผี”

นพ.ระวี กล่าวต่อว่า แนวทางของพรรคพลังธรรมใหม่ที่ตั้งไว้หลัก ๆ 4 ข้อคือ 1.พรรคจะนำสังคมไทยสู่สังคมธรรมาธิปไตย ที่มีระบบประชาธิปไตยที่เป็นธรรม ไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบตะวันตก สู่การค้าเสรที่เป็นะรรม ไม่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็ก แต่ปลาทุกตัวต้องอยู่ร่วมกันได้ในสระน้ำเดียวกัน พรรคจะสร้างสังคมที่เป็นธรรม ลดการเลื่อมล้ำ 2.สมาชิกพรรพลังธรรมใหม่ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนดีพร้อมทุกอย่าง แต่พรรคต้องการคนที่ตั้งใจจะมาทำความดีทุกอย่างตามรอยพ่อ 3.สมาชิกพรรคจะมาจากหลากหลายทุกวัน ทุกอาชีพ ทุกชนชั้น ทุกศาสนา และ 4.พรรคจะเป็นแกนกลางในการผนึกกำลังของประชาชนกลุ่มหรือองค์กรที่มีอุดมการณ์ใกล้เคียงกันมาร่วมผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียว  ทั้งนี้พรรคพลังธรรมใหม่จะมีการตรวจสอบกันเองอย่างเข้มแข็ง โดยพรรคจะมีคณะธรรมาธิบาลของพรรคทำหน้าที่เหมือนศาล ตรวจสอบสมาชิกของพรรคทันทีที่เกิดปัญหาการทุจริต โดยหลังจากตรวจสอบเสร็จจะส่งผลการตัดสินเบื้องต้นมาให้กรรมการบริหารพรรค ถือว่าเป็นศาลตัดสินภายใน ไม่ต้องรอตั้งกรรมการเป็นเดือนๆ ถ้าตรวจสอบแล้วไม่ผิดก็จะคืนตำแหน่งให้ ถ้าตัดสินว่าผิดหน้าที่กรรมการบริหารพรรคคือสั่งปลดเมื่อถามถึงบุคคลที่จะถูกวางเป็นแคนดิเดตเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น นพ.ระวี กล่าวว่า เมื่อเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งทางพรรคก็จะมีบุคคลที่จะเป็นแคนดิเดตจำนวน 3 คน โดยมีมีชื่อของหัวหน้าพรรคเป็น 1 ในนั้น แต่ในขณะนี้ยังเหลือเวลาอีกนานกว่าจะมีการเลือกตั้ง ตนจึงขอยังไม่เปิดเผยรายชื่อแคนดิเดตนายกฯในวันนี้ 

เมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่า ถ้านายกรัฐมนตรีเป็นคนนอก อย่างพล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา ทางพรรคพลังธรรมใหม่จะสนับสนุนหรือไม่ นพ. ระวี กล่าวว่า พรรคจะเลือกคนดี มีคุณธรรม มีความสามารถ มีความทันสมัย ขึ้นเป็นนายกฯ ถ้าพรรคได้คะแนนเสียงเกิน 25 คะแนน พรรคก็จะเสนอชื่อบุคคลของพรรคเพื่อชิงตำแหน่งนายก ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ว่าสามารถทำได้ แต่ถ้าพรรคได้คำแนนเสียงตำกว่า 25 คะแนน เราก็ไม่สามารถเสนอชื่อได้ เราก็จะเลือกคนที่ดีที่สุด ถ้าภายในไม่สามารถตกลงกันได้ ก็ต้องเลือกคนนอก ซึ่งทางพรรคพลังธรรมใหม่ไม่ปฎิเสธพล.อ. ประยุทธ์ ถ้ามีความจำเป็น
 
เมื่อถามว่าได้มีการหารือกับพล.ต.จำลอง ศรีเมือง อดีตหัวหน้าพรรคพลังธรรมอย่างไร นพ.ระวี กล่าวว่า ได้คุยกันเมื่อวันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา ท่านตัดสินใจ รักษาสัจจะวาจาที่มีประกาศเอาไว้แล้ว ว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมืองและพรรคพลังธรรมใหม่อย่างแน่นอน เนื่องจากอายุมากแล้ว ประสิทธิภาพเริ่มลดลง โดยท่านได้มอบหมายให้พลังธรรมรุ่น 2 เป็นผู้ดำเนินการพรรคต่อไป 

เมื่อถามถึงเงินทุนที่นำมาก่อตั้งพรรคการเมืองว่ามาจากที่ใด นายแพทย์ระวี กล่าวว่า เมื่อมีประชาชน เมื่อมีคนเงินก็มา  พรรคพลังธรรมใหม่นั่นทุกจังหวัดต้องพึ่งตัวเอง ส่วนกลางไม่มีเงินสักบาทเดียว บรรดาผู้ที่จะมาสมัครทางพรรคบอกแล้วว่าต้องพึ่งตัวเอง พรรคไม่มีเงินให้ ซึ่งก็แจ้งไว้ตั้งแต่ขั้นตอนสมัครแล้ว ถ้ารับได้ก็เข้ามาทำงานร่วมกัน และเมื่อใกล้การเลือกตั้งพรรคจะระดมเงินจากทุก ๆ ฝ่าย ถ้าได้มาก็แบ่งเฉลี่ยเท่ากันทุก ๆ เขต ซึ่งพรรคจะส่งผู้สมัครทั้ง 350 เขตทั่วประเทศแน่นอน ทั้งนี้ทางพรรคพลังธรรมใหม่จะเดินทางไปยัง กกต.ศูนย์ราชการ เพื่อยื่นขอแจ้งเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองในวันพรุ่งนี้ 08.30 น. ทั้งนี้สมาชิกพรรคพลังธรรมใหม่ ประกอบด้วย นายอาทร พาทีพัฒนะ อดีตรองหัวหน้าพรรคพลังธรรม,นายอรุณ สุธาฎา ที่ปรึกษาคณะกรรมการภาคใต้ นายเจิดจ้า น้อยศิริ ผู้สมัครส.ส.แพร่ นายสามนต์ สังข์ทอง นายทะเบียนพรรคและสมาชิกสัมพันธ์ ว่าที่ร.ต. วันชัย วรรณสว่าง ว่าที่ผอ.พรรค นายสุทิน ช่วยธานี อดีตผู้สทัครส.ส.พรรคพลังธรรม จ.ตรัง นายวีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล อดีตผู้สมัครส.ส.สัดส่วน พรรคพลังธรรม,นายอุทัย มหาวงศ์ อดีตฝ่ายการเมืองพรรคมหาช นายสมบูรณ์ ทองบุราน อดีตส.ส.พรรคพลังธรรม นายสมบัติ เบญจศิริมงคล อดีตกรรมการพรรคพลังธรรม พ.อ.วินัย สมพงษ์ อดีตรมว.คมนาคม  นพ.นิทัศน์ รายยวา อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    80%
  • ไม่เห็นด้วย
    20%

ความคิดเห็น