อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562

กลุ่มการเมืองแห่จดแจ้งพรรคใหม่ยอดพุ่ง55กลุ่มแล้ว

กลุ่มการเมืองจดแจ้งพรรคใหม่วันที่ 6 ยังคึกคัก ยอดพุ่ง55 พรรค สนง.กกต.พบปัญหาการขออนุญาต คสช.ประชุม ศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 15.05 น.

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในการเปิดให้จดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมืองซึ่งวันนี้ถือเป็นวันที่ 6 ของการเปิดจดแจ้งจัดตั้งพรรค ยังคงมีกลุ่มการเมืองทยอยเดินทางยื่นขอจดแจ้งอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงเช้า มี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนายสุรพจน์ เพชรกรรพุม  ยื่นคำขอตั้งพรรคเพื่อฅนไทย, นายสมัคร พรมวาด  ยื่นขอตั้งพรรคภูมิพลังเกษตรไทย, นายพิเชษฐ สถิรชวาล ยื่นคำขอจัดตั้งพรรคประชาธรรมไทย, นายอนุชิต งามพัฒนพงศ์ชัย ขอจัดตั้งพรรคมติประชา และ น.ส.รัชฎาภรณ์ ธารธนศักดิ์ พร้อมด้วยนายดวงใจ เชื้อคำเพ็ง  หัวหน้าคณะชาวพุทธแห่งประเทศไทย  ได้ขอจดแจ้งจัดตั้งพรรคไทยสาธุชน  ทั้งนี้ทำให้มียอดกลุ่มการเมืองของตั้งพรรคแล้ว 53 พรรค ส่วนพรรคของ กลุ่ม กปปส. ที่ก่อนหน้านี้นายธานี เทือกสุบรรณ น้องชายนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชน ยังไม่ความชัดเจนว่าจะมาจดจัดตั้งพรรคใหม่ได้เมื่อใดผู้สื่อรายงานว่าในจำนวนกลุ่มการเมืองที่มาขอตั้งพรรค มี 7 -8 กลุ่ม ที่ได้ทำหนังสือขออนุญาต คสช. จัดประชุมผู้ร่วมจัดตั้งพรรค และหาสมาชิกพรรคให้ครบตามที่กฎหมายกำหนด ผ่านสำนักงาน กกต. โดยสำนักงาน กกต. ได้ตรวจสอบหนังสือแล้วปรากฎว่า มีเพียง 1 กลุ่มเท่านั้นที่เอกสารถูกต้อง และสำนักงาน กกต.ได้ส่งให้คสช.พิจารณาแล้ว ขณะที่กลุ่มการเมืองที่ยังกรอกรายละเอียดไม่ครบตามเงื่อนไขทางสำนักงาน กกต.ได้ส่งกลับไปให้แก้ไข  และในวันนี้ทางสำนักงาน กกต.จะได้ส่งตัวอย่างการกรอบแบบฟอร์มไปให้กับกลุ่มการเมืองต่างๆด้วย ส่วนเรื่องคุณสมบัติของผู้ร่วมจัดตั้งพรรคนั้น ทางสำนักงาน กกต.ได้ทยอยส่งให้ 8 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), กรมราชฑัณท์, ศาลยุติธรรม, สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.) เป็นต้น นอกจากนั้นทางสำนักงาน กกต.ยังมีการทำหนังสือถึง 69 พรครคการเมืองเดิม เพื่อให้เตรียมการปรับปรุงพรรคให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองฉบับใหม่ และในวันที่ 28 มี.ค.นี้ ที่ กกต.จะจัดประชุมชี้แจง รวมทั้งหนังสือขออนุญาต คสช. เพื่อจัดประชุมพรรคการเมืองซึ่งพรรคเก่าควรจะเริ่มทยอยขออนุญาตล่วงหน้าได้แล้ว เพราะพรรคเก่าจะมีรายละเอียดหรือสิ่งที่ต้องปฎิบัติตามขั้นตอนทางธุรรการมากว่าพรรคตั้งใหม่. 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 12