อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

ทอ.ใช้เครื่องบินโจมตี Alpha Jet ช่วยฝนหลวง(คลิป)

 “บิ๊กจอม” ประธานพิธีส่งเครื่องบิน 12 เครื่องช่วยปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บด้วยพลุสารดูดความชื้นเสริมการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่น เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.นี้ พุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.34 น.

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 มี.ค.พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) เป็นประธานในพิธีส่งหน่วยบินฝนหลวง กองทัพอากาศ โดยมี นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร นายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าสำนักงานช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ คณะทำงานฝนหลวงและควบคุมไฟป่า นักบิน และเจ้าหน้าที่หน่วยบินฝนหลวง กองทัพอากาศเข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักบิน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติภารกิจฝนหลวงกองทัพอากาศ
 


กองทัพอากาศมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเข้าร่วมสนองพระราชดำริโดยสนับสนุน เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 4 เพื่อปฏิบัติการฝนหลวง เมื่อปี 2515 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา กองทัพอากาศร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับพื้นที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร วิจัยการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บและวิจัยการปฏิบัติการฝนหลวงด้วยพลุสารดูดความชื้นเสริมการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการมากยิ่งขึ้น โดยใช้เที่ยวบินจำนวน 200-300 เที่ยวบิน ซึ่งการทำฝนหลวง ทางกระทรวงเกษตรเป็นผู้ดำเนินการ ทางกองทัพอากาศก็ร่วมด้วย โดยทำฝนตกในพื้นที่ที่ต้องการและการยับยั้งลูกเห็บที่เกิดในพายุฤดูร้อน มีการใช้อากาศยานยับยั้งไม่ให้ลูกเห็บตกสลายตัวเป็นน้ำ โดยกำหนดและชี้เป้าหมายจากผู้เชี่ยวชาญกระทรวงเกษตร

 

สำหรับปี 2561 สถานการณ์ภัยแล้งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องมาจากความผันแปรของสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน ส่วนจะแล้งระยะเวลานานแค่ไหนตอบยาก เพราะอากาศแปรปรวนและสภาพอากาศปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่เงื่อนไขของเราคือให้ฝนตกให้ถูกที่ถูกทาง ลงพื้นที่เกษตรกรไม่ต้องกังวลว่าจะทำฝนลงพื้นที่ในเมือง ดังนั้น กองทัพอากาศได้จัดเครื่องบินพร้อม เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ สนับสนุนกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในโครงการพระราชดำริฝนหลวง จำนวน 12 เครื่อง ที่ใช้ปฏิบัติภารกิจประกอบด้วย เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2 ก (BT-67) จำนวน 4 เครื่อง เครื่องบินโจมตีธุรการแบบที่ 2 (AU-23 A หรือ Peacemaker) จำนวน 6 เครื่อง และเครื่องบินโจมตีแบบที่ 7 (Alpha Jet) จำนวน 2 เครื่อง โดยจะเริ่มปฏิบัติการฝนหลวง ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.61 เป็นต้นไป ซึ่งจะใช้เครื่องบินโจมตีแบบที่ 7 (Alpha Jet) จำนวน 2 เครื่อง ในการเริ่มปฏิบัติภารกิจฝนหลวง ณ ที่ตั้งกองบิน 41 จ.เชียงใหม่  

 

พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผบ.ทอ. กล่าวว่า การปฏิบัติภารกิจตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฝนหลวงที่กองทัพ อากาศ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนับเป็นภารกิจสำคัญยิ่งที่จะนำความภาคภูมิใจมาสู่พี่น้องชาวกองทัพอากาศทุกคน และเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน พร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับชาติให้ยั่งยืนสืบไป และขอให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจฝนหลวงในครั้งนี้ ด้วยความเสียสละ ใช้ความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบ การณ์ปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ


 
ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้สนับสนุนสถานที่เป็นฐานปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 11 กองบิน ประกอบด้วย กองบิน 1 กองบิน 2 กองบิน 4 กองบิน5 กองบิน 7 กองบิน 21 กองบิน 23 กองบิน 41 กองบิน 46 และ กองบิน 56.
 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27