อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

"รมช.ลักษณ์"ฝันดันชาวนาไทยยุค4.0ผลิต-แปรรูป-ขายเอง

“รมช.ลักษณ์"ฝันดันชาวนาไทยยุค4.0 เป็นทั้งผู้ผลิต-แปรรูป-ขายเอง ระบุกรมชลฯเตรียมทำน้ำไหลเข้านาทุกแปลง หวังเพิ่มผลผลิต1.2พันกก.ต่อไร่ พุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 16.13 น.

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดการประชุมวิชาการกรมการข้าว ประจำปี 2561 ว่ารัฐบาลเน้นการปรับโครงสร้างปฏิรูปภาคเกษตร ส่งเสริมพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ตรงความต้องการตลาด มีแผนจัดการข้าวครบวงจร ในช่วงการผลิตปี59-61 ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือก ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ เปลี่ยนปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย พืชปุ๋ยสด พืชอาหารสัตว์ โดยสนับสนุนสินเชื่อปลูกข้าวแบบแปลงใหญ่ ช่วยชดเชยดอกเบี้ยชะลอการขายข้าวเปลือก เก็บสต็อกโดยสถาบันเกษตรกร ช่วยเหลือค่าครองชีพเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย และโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ

“มาตรการเร่งด่วนยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 3.96 ล้านราย เพื่อเข้าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 เน้นการใช้เทคโนโลยี ยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ ปัจจุบันชาวนา 90 เปอร์เซ็นต์ ยังขายข้าวเป็นข้าวเปลือก ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำต้องเข้าไปช่วยให้เพิ่มมูลค่าแปรรูปขายได้ราคามากขึ้นมีตลาด ซึ่งกรมการข้าวต้องทำให้ครบวงจร  ทั้งนี้ได้ให้กรมชลประทาน วางระบบจัดรูปที่ดินใหม่เพื่อให้น้ำไหลลงไปสู่ทุกแปลงของเกษตรกรจะทำให้สามารถผลิตข้าวได้1,200กก.ต่อไร่จากเดิม 800กก.ต่อไร่"“นายลักษณ์ กล่าว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 18