อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562

ยันวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนร.ป.5ไม่ขาดสต็อก

สปสช.ยัน วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนักเรียน ป. 5 ไม่ขาดสต็อก ผู้ผลิตรับปาก จัดหาเข็มแรกปีการศึกษา 61 ทันตามกำหนด 7.8 แสนโดส ศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 13.15 น.

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้ช่วยเลขาธิการและโฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ข่าววัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกหมดสต๊อก ว่า ขอยืนยันว่าวัคซีนมะเร็งปากมดลูกที่ฉีดสำหรับเด็กหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามชุดสิทธิประโยชน์นั้นไม่ได้มีปัญหาหมดสต๊อกหรือขาดช่วงแต่อย่างใด ขณะนี้มีการจัดหาวัคซีน เข็มที่ 2 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 480,000 โดส และอยู่ระหว่างการจัดหาวัคซีนอีก 780,000 โดส โดยในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดหายาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ที่ผ่านมา ทางบริษัทผู้ผลิตวัคซีนก็ยืนยันว่ามีวัคซีนจำหน่ายให้ประเทศไทยและสามารถจัดส่งได้ตามแผนปกติ

ทพ.อรรถพร กล่าวว่า วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับเด็กหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นั้น กรมควบคุมโรคกำหนดให้ต้องฉีดทั้งหมด คนละ 2 เข็ม โดยเข็มแรกของแต่ละรุ่นอายุจะเริ่มฉีดในเทอมการศึกษาแรก ระยะเวลาที่จะฉีดอยู่ระหว่างเดือนมิ.ย. – ก.ค. และฉีดอีกครั้งในเทอมการศึกษาที่ 2 ทั้งนี้นี้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเข็มที่ 2 สำหรับกลุ่มเด็กนักเรียนชั้นป.5 ปีการศึกษา 2560 ได้จัดหาและจ่ายให้ผู้รับผิดชอบฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนม.ค.ที่ผ่านมา จำนวน 480,000 โดส ส่วนเข็มที่แรก สำหรับเด็กนักเรียนหญิง ป. 5 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 780,000 โดส นั้นอยู่ระหว่างการจัดหา ซึ่งทางบริษัทผู้ผลิตและผู้จำหน่ายยืนยันว่าสามารถจัดส่งได้ทันตามแผนการฉีดในเดือนมิ.ย. – ส.ค. 2561 ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า จะมีวัคซีนเข้ามาเพียงพอและทันต่อการใช้แน่นอน

“เข้าใจว่ากระแสข่าวที่ว่าวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกขาดสต๊อกนั้น อาจจะอยู่ในช่วงที่ประเทศไทยอยู่ระหว่างการเจรจาจัดหาวัคซีน เนื่องจากมีหลายประเทศต้องการใช้วัคซีน ดังนั้นการที่บริษัทวัคซีนจะยืนยันจำนวนที่สามารถจัดส่งได้จึงต้องใช้เวลา ซึ่งบริษัทก็สามารถยืนยันวัคซีนที่จะจัดหาให้ไทยได้อีก 780,000 โดส” ทพ.อรรถพร กล่าว.


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 5