อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

ปภ.เผยวาตภัยถล่มหนัก24จังหวัด ประชาชนดับ 2 ราย

ปภ.เผยวาตภัยกระหน่ำ 24 จังหวัด อ่วม ประชาชนดับ 2 ราย เตือน 17-18 เม.ย.พายุยังอยู่ อังคารที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 11.21 น.

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 เม.ย.มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 24 จังหวัด 65 อำเภอ 110 ตำบล 251 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 1,503 หลัง ผู้เสียชีวิต 2 ราย แยกเป็น ภาคเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เกิดวาตภัยในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองกำแพงเพชร อ.บึงสามัคคี อ.ขาณุวรลักษณ์บุรี อ.ปางศิลาทอง และ อ.ไทรงาม รวม 11 ตำบล 43 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 352 หลัง เพชรบูรณ์ เกิดวาตภัยในพื้นที่ อ.วิเชียรบุรี รวม 4 ตำบล 11 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 33 หลัง เชียงใหม่ เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอ แม่ริม รวม 3 ตำบล 3 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 7 หลัง แพร่ เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.สอง และ อ.ร้องกวาง รวม 3 ตำบล 4 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 10 หลัง นครสวรรค์ เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ 3 ตำบล 8 หมู่บ้าน ได้แก่ อ.ไพศาลี และอ.หนองบัว บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 35 หลัง ลำปาง เกิดวาตภัยในพื้นที่ อ.งาว รวม 3 ตำบล 10 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 15 หลัง พิจิตร เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.ดงเจริญ และ อ.บึงนาราง รวม 3 ตำบล 8 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 60 หลัง และน่าน เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.เวียงสา และอ.นาหมื่น รวม 4 ตำบล 4 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ  14  หลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 จังหวัด ได้แก่ เลย เกิดวาตภัยในพื้นที่ อ.เมืองเลย รวม 5 ตำบล 23 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 117 หลัง นครราชสีมา เกิดวาตภัยในพื้นที่ 15 อำเภอ ได้แก่ อ.จักราช อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เมืองนครราชสีมา อ.โนนสูง อำเภอประทาย อ.ห้วยแถลง อ.เมืองยาง อ.สูงเนิน อ.ปักธงชัย อ.หนองบุญมาก อ.สีคิ้ว อ.ชุมพวง อ.ลำทะเมนชัย อ.พิมาย อ.ปากช่อง รวม 23 ตำบล 34 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 117 หลัง จังหวัดร้อยเอ็ด  เกิดวาตภัยในพื้นที่ 4 อำเภอ 9 ตำบล 23 หมู่บ้าน ได้แก่ อ.อาจสามารถ อ.เมืองสรวง อ.ธวัชบุรี อ.จตุรพักตรพิมาน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 116 หลัง ขอนแก่น เกิดวาตภัยในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อ.บ้านไผ่ อ.ภูผาม่าน อ.โคกโพธิ์ไชย อ.แวงน้อย และอ.เขาสวนกวาง รวม 8 ตำบล 24 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 137 หลัง มหาสารคาม เกิดวาตภัยในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองมหาสารคาม อ.พยัฆภูมิพิสัย อ.วาปีปทุม อ.แกดำ และ อ.บรบือ รวม 8 ตำบล 17 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 98 หลัง กาฬสินธุ์ เกิดวาตภัยในพื้นที่ อ.กมลาไสย รวม 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 81 หลัง หนองคาย เกิดวาตภัยในพื้นที่ อ.เฝ้าไร่ รวม 1 ตำบล 3 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 41 หลัง อุบลราชธานี เกิดวาตภัยในพื้นที่ อ.น้ำขุ่น ตำบลขี้เหล็ก 3 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 27 หลัง  สุรินทร์ เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.จอมพระ และอ.ปราสาท รวม 4 ตำบล 8 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 69 หลัง จังหวัดชัยภูมิ เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.จัตุรัส และ อ.บ้านเขว้า รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 14 หลัง บุรีรัมย์ เกิดวาตภัยในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.ห้วยราช อ.สตึก อ.นางรอง และ อ.คูเมือง รวม 5 ตำบล 9 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 13 หลัง  อุดรธานี เกิดวาตภัยในพื้นที่ อ.หนองหาน ตำบลหนองไผ่ รวม 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 5 หลัง หนองบัวลำภู เกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.ศรีบุญเรือง อ.โนนสัง และ อ.เมืองหนองบัวลำภู รวม 3 ตำบล 3 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 5 หลัง ศรีสะเกษ เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.กันทรลักษณ์ และ อ.วังหิน รวม 2 ตำบล 4 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 41 หลัง ภาคกลาง 1 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี เกิดวาตภัยในพื้นที่ อ.วังม่วง ตำบลวังม่วง รวม 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 14 หลัง อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ในช่วงวันที่ 17 - 18 เม.ย. 2561 จะเกิดพายุฤดูร้อนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่  ปภ.จึงได้ประสานจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน โดยจัดเจ้าหน้าที่และมิสเตอร์เตือนภัยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว เครื่องมืออุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดภัย อีกทั้งแจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและระมัดระวังอันตรายจากสถานการณ์ภัย โดยติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด ส่วนเกษตรกรขอให้จัดทำที่ค้ำยันต้นไม้หรือที่กำบัง เพื่อป้องกันพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 8