อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562

ฟุ้งสร้างงานวัยเก๋ากว่า900คนผุด2กิจกรรมเพิ่ม

กกจ. ฟุ้ง 6 เดือน สร้างงานวัยเก๋ากว่า 900 คน พร้อมเผย ปี 61 เดินหน้า 2 กิจกรรมสร้างงานผู้สูงอายุ อังคารที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 15.59 น.

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.)เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน ให้ความสำคัญกับการหางานให้ผู้สูงอายุ จึงได้ให้กรมการจัดหางานสำรวจตำแหน่งงานว่างที่ที่หมาะสมให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 มี 2 กิจกรรมคือ 1. กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา “ผู้ทรงอายุทรงคุณค่า สร้างภูมิปัญญา เพื่อไทยนิยมยั่งยืน” โดยจ้างงานผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีความรู้ มีภูมิปัญญาท้องถิ่นในสาขาต่างๆ มาถ่ายทอดความรู้ให้คนในชุมชน เพื่อไปถ่ายทอดและประกอบอาชีพต่อไป เป้าหมายผู้สูงอายุได้รับการจ้างงาน 150 คน นำร่องใน 11 จังหวัดคือ นนทบุรี สมุทรปราการ สุพรรณบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ขอนแก่น เชียงราย นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช และสงขลา 2. กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ทั้งแบบเต็มเวลาและบางช่วงเวลา 1,200 คนอธิบดี กกจ. กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2560 - มี.ค. 2561 กรมฯ ได้จัดหาตำแหน่งงานว่างรองรับผู้สูงอายุ 1,435 อัตรา มีผู้สูงอายุมาใช้บริการ 2,037 คน ได้รับการบรรจุงานแล้วจำนวน 869 คน เป็นแรงงานด้านการผลิตมากที่สุด 225 คน รองลงมาเป็น แม่บ้าน 131 คน พนักงานดูแลความปลอดภัย 113 คน ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอนอื่นๆ 56 คน และเสมียนพนักงานทั่วไป 26 คน ในส่วนของภาครัฐได้มีการจ้างงานผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 – 75 ปี ใน 20 หน่วยงานของกรมการจัดหางานเพื่อเป็นต้นแบบในการจ้างงานผู้สูงอายุ 20 ราย ระยะเวลาทำงาน 144 วันๆ ละ 3 ชั่วโมง ค่าตอบแทน 250 บาทต่อชั่วโมง มีรายได้ 108,000 บาทต่อคน นอกจากนี้ยังส่งเสริมการจ้างงานให้กับผู้เกษียณอายุด้วย ซึ่งตั้งแต่ ต.ค. 2560-มี.ค. 2561  มีผู้เกษียณอายุได้รับการบรรจุงาน 14 คน ทำอาชีพอิสระ 51 คนนายอนุรักษ์ กล่าวต่ออีกว่า หากผู้สูงอายุคนใดสนใจ ติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job center) อาคาร 3 ชั้น ด้านหน้ากระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ หรือสมัครได้ทางเว็บไซต์หรือโทร.สายด่วน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 14