อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 มกราคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 มกราคม 2562

ปูดลูกจ้างหน่วยงานรัฐอีก5แสนไร้สิทธิ-สวัสดิการ

สธ.ประชุมสัญจรบุรีรัมย์ ถกสภาพปัญหาการจ้างงาน เครือข่ายแรงงานเผยยังมีลูกจ้างเหมาบริการในหน่วยงานรัฐอีกกว่า 5 แสนคนไร้สิทธิสวัสดิการ วอนรัฐบาลช่วยเหลือ พฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.36 น.

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. นพ.เจษฏา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในวันที่ 18 พ.ค.จะประชุมสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขสัญจรที่จ.บุรีรัมย์ร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ผอ.รพ.ทุกระดับ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามรายละเอียดปัญหาเรื่องการจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ากลุ่มที่ได้น้อยนั้น เป็นการจ้างรายวัน จะได้ 21 วัน ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ จะได้ประมาณ 6,300 บาท/เดือน ส่วนพกส.กำลังตามข้อมูล ซึ่งบางกรณีเป็นการจ้างตามวุฒิการศึกษา แต่บางคนไปปรับวุฒิมาจะขอเพิ่มเงิน ซึ่งค่อนข้างยากเพราะรูปแบบงานเหมือนเดิมจึงต้องไปดูรายละเอียดอีก ส่วนการจ้างเหมา รับเป็นจ็อบ เช่นการวิจัย การเก็บข้อมูล แต่ไม่รู้เขียนโครงการอย่างไร ก็ต้องตรวจสอบ ทั้งนี้ต่อจากนี้ไม่เวลาจะจ้างงานทุกรูปแบบต้องผ่าน นพ.สสจ.พิจารณาอีกรอบ จะจ้างเกินกรอบไม่ได้คือให้แค่ 80 เปอร์เซ็นต์ถ้างานเยอะจริงๆ ก็ให้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ถ้ายังไม่พออีกก็พจารณารพ.ไปว่าจะดำเนินการช่วยเหลืออย่างไร

วันเดียวกัน นายมนัส โกศล ประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) และประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า นอกจากประเด็นค่าจ้างที่ลูกจ้างในกระทรวงสาธารณสุขได้น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำแล้วยังมีกลุ่มลูกจ้างเหมาบริการตามหน่วยราชการทุกหน่วยประมาณ 4-5 แสนคน ที่แม้จะได้ค่าจ้างตามเกณฑ์กฎหมายแรงงาน โดยเฉลี่ยได้เดือนละ 8,600 บาท ครองชีพ 1,200 บาท รวมเป็น 9,800 บาทต่อเดือน แต่ไม่มีสิทธิสวัสดิการอื่นๆ เลย การรักษาก็ใช้สิทธิบัตรทอง ปัญหาคือแม้ตอนนี้จะมีการแก้ไขร่าง พ.ร.บ. เงินทดแทน ฉบับ....พ.ศ.... ซึ่งจะให้สิทธิสวัสดิการเงินทดแทนการขาดรายได้ หรือการประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วยจากการทำงานก็จะได้รับการช่วยเหลือ และหากพิการ ทุพพลภาพก็จะได้รับเงินช่วยเหลือไปตลอดนั้น ตรงนี้จะครอบคลุมลูกจ้างทั้งส่วนราชการ เอกชน แต่อาจไม่ได้รวมลูกจ้างเหมาบริการ

นายมนัส กล่าวว่า ปี 2552 เคยมีลูกจ้างเหมาบริการร้องต่อศาลปกครองกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งศาลมีคำสั่งออกมาในปี 2556 มองว่าพวกเขาเป็นลูกจ้าง ควรต้องเข้าประกันสังคมด้วย แต่จากร่าง พ.ร.บ.เงินทดแทนฯ ฉบับใหม่ กลับไม่ได้ครอบคลุม และจากที่เคยหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทำให้ทราบว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาเคยตีความและระบุว่า เนื่องจากนำเงินหมวดวัสดุมาจ้างลูกจ้างกลุ่มนี้เลยถูกมองตีความเป็นการรับจ้างทำของ อย่างไรก็ตามเครือข่ายฯ มีความเป็นห่วงและอาจจะทำหนังสือยื่นต่อนายกรัฐมนตรี อยากเรียกร้องให้มีการพิจารณาช่วยเหลือลูกจ้างกลุ่มนี้ด้วย โดยออกเป็นมติคณะรัฐมนตรี  

ด้าน นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า ตามกฎหมายคุ้มครองลูกจ้างที่มีนายจ้าง ถือเป็นการจ้างงาน แต่ต้องดูสัญญา เนื่องจากการจ้างทำของ จะกำหนดชัดเจนว่าทำอะไร เมื่อไร แต่ที่ผ่านมาอาจมีบางแห่งมีการจ้างผิดไป ถ้าลูกจ้างมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ร้องเรียนและฟ้องต่อศาลแรงงานได้ เนื่องจากถือว่าขัดต่อกฎหมาย อย่างไรก็ตาม สำหรับร่างพ.ร.บ.กองทุนเงินทดแทนฯ ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นของคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ซึ่งหากผ่านตามขั้นตอนต่างๆ คาดว่าภายในปีนี้น่าจะประกาศใช้ได้

ผู้สื่อข่าวถามว่า สำหรับกลุ่มลูกจ้างเหมาดังกล่าว จะมีแนวทางช่วยเหลืออย่างไร นพ.สุรเดช กล่าวว่า มี ม.40 ของกองทุนประกันสังคม ซึ่งให้ลูกจ้างจ่ายเงินสมทบเอง โดยเฉลี่ยจะมีทางเลือกการจ่ายให้ เช่น จ่ายเดือนละ 300 บาท ก็จะได้กรณีหากหยุดงานเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุมีใบรับรองแพทย์ ก็สามารถมายื่นรับเงินทดแทนได้วันละ 300 บาท นอกจากนี้ยังมีเงินสงเคราะห์บุตร มีเงินทดแทนการทุพพลภาพ มีเงินค่าทำศพ เป็นต้น ซึ่งสามารถสอบถามมาได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 10