อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 มกราคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 มกราคม 2562

"บิ๊กป๊อก"สั่งด่วน"ผอ.จังหวัด"ป้องน้ำท่วม-ปรับแผนเผชิญเหตุ

"บิ๊กป๊อก" ส่งหนังสือด่วนที่สุด "ผอ.ทุกจังหวัด" ป้องอุทกภัยและดินถล่มปี 61  สั่งปรับแผนเผชิญเหตุสอดคล้องปภ.กลาง กำชับ "ฝ่ายปกครอง-กำนัน-ผญบ." กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ พฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.06 น.

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมีหนังสือด่วนที่สุด ถึง ผู้อำนวยการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่องการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่มปี 2561 เนื่องจากกรมอุตุนิยวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ. ศ. 2561 ว่า ฤดูฝนของประเทศไทยปีนี้ จะเริ่มต้นประมาณปลายสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพ.ค. และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนต.ค. ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่มปี ตลอดช่วงฤดูฝนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด(กอปภ.จ.) เตรียมความพร้อม โดยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่เขตชุมชนเส้นทางคมนาคมสายหลักที่มักเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกหนัก พร้อมมอบหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เป็นเจ้าของอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงพร้อมประสานหน่วยงานของกรมชลประทานหรือหน่วยงานทางวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญร่วมตรวจสอบ 

พล.อ.อนุพงษ์ ระบุอีกว่า หากพบความผิดปกติให้เร่งปรับปรุงแก้ไขโดยทันที รวมถึงปรับปรุงแผนการเผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัดให้สอดคล้องตามแนวทางและส่งให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยกลาง(กอปภ.ก.) ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนโดยสร้างความตระหนักในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน สำหรับการเผชิญเหตุเมื่อเกิดอุทกภัย เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสถานการณ์อุทกภัยดินถล่มในพื้นที่ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัดอำเภอและศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พล.อ.อนุพงษ์ ระบุอีกว่า เมื่อเกิดฝนตกหนักในพื้นที่มอบหมายฝ่ายปกครองกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนอาสาสมัครเฝ้าระวังและร่วมกันกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำที่ไหลมาติดตามคอสะพานสาย เป็นต้น พร้อมเร่งระบายน้ำและเปิดทางน้ำในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังหรือพื้นที่ลุ่มต่ำ บูรณาการทุกหน่วยงานในการจัดทีมช่างในพื้นที่เป็นทีมประชารัฐตำบลเร่งซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชน หากสถานการณ์ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างให้ผู้อำนวยการจังหวัด กำหนดตัวบุคคลหรือหน่วยงานที่เหมาะสมรับผิดชอบภารกิจในแต่ละเขตพื้นที่ที่ประสบภัย พร้อมให้รายงานสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่มที่เกิดขึ้นไปยัง กอปภ.ก. โดยทันที.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 13