อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562

สนช.ฉลองสัมพันธ์ไทย-คิวบา ร่วมมือตั้งรง.ผลิตวัคซีน

'สนช.'ร่วมฉลอง 60 ปีความสัมพันธ์ 'ไทย-คิวบา' เร่งขยายความร่วมมือตั้งโรงงานผลิตวัคซีนภูมิภาคอาเซียน พร้อมมอบสาส์นจากนายกฯ แสดงความยินดีต่อประธานาธิบดี พฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 21.16 น.


จากกรณี คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) และกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพไทย คิวบา เดินทางเยือนกรุงฮาวานา สาธารณรัฐคิวบา เพื่อร่วมประชุมอย่างเป็นทางการในระดับทวิภาคี และร่วมสานสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ 60 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย – คิวบาตามคำเชิญของรัฐบาลและรัฐสภาสาธารณรัฐคิวบา ตั้งแต่วันที่ 11-20 พ.ค. 2561 

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศคิวบา ซึ่งเป็นวันครบรอบความสัมพันธ์ไทย-คิวบาในอดีต  (15 พ.ค.2501) นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศสนช. พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ รองประธานกรรมาธิการ และประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาคิวบา-ไทย นายสมชาย แสวงการ รองประธานกรรมาธิการและเลขานุการวิปสนช. น.ส.รมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐคิวบา ถิ่นพำนัก ณ กรุงเม็กซิโกซิตี้ และคณะผู้แทนสนช. อาทิ นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ สนช. อดีตเอกอัครราชทูตและอดีตปลัดกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา, พล.อ.ทวีป เนตรนิยม สนช.และอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ, นายธำรง ทัศนาญชลี สนช.และอดีตรองปลัดกระทรวงสาธาณสุข, พล.อ.อ.ชนัท รัตนะอุบล สนช.และอดีตเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,
 พล.อ.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล สนช.และรองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ, พล.ท.ศิริชัย เทศนา สนช.และอดีตผบ.นสศ. ฯลฯ ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อแสดง ความระลึกถึง นาย Jose Martin วีรบุรุษแห่งสาธารณรัฐคิวบา โดยมีประธานกลุ่มมิตรภาพคิวบา-ไทย สมาชิกรัฐสภาคิวบาและทหารกองเกียรติยศร่วมในพิธี ระหว่างการเยือนอย่างเป็นทางการดังกล่าว คณะกรรมาธิการต่างประเทศ สนช. และกลุ่มมิตรภาพไทยคิวบา ได้ร่วมหารือทวิภาคีกับผู้บริหารระดับสูงของสาธารณรัฐคิวบาต่าง ๆ ตลอดการเยือน อาทิ การเข้าพบเพื่อหารือและร่วมเลี้ยงรับรองจากรองประธานรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐคิวบา การพบปะเพื่อหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ การประชุมร่วมกับประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศคิวบา การแลกเปลี่ยนหารือกับผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์คิวบา การพบปะสานสัมพันธ์กับประธานกลุ่มมิตรภาพคิวบา-ไทย และสมาชิกรัฐสภาคิวบา เป็นไปด้วยด้วยบรรยากาศที่ดีแห่งมิตรภาพและประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งในทุก ๆ ด้าน ทั้งในด้านความสัมพันธ์การต่างประเทศ การเมือง การค้า การลงทุน การแพทย์ การสาธารณสุขการท่องเที่ยว การสนับสนุนการฝึกอบรมและการกีฬาฯลฯนอกจากนี้ คณะผู้แทนไทยยังได้พบหารือกับผู้แทนจากสถาบันวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ในสาขาต่าง ๆ ของคิวบา อาทิ Center for Genetic Engineering and Biotechnology (CIGB) Center for Molecular Immunology (CIM) และ Finlay Vaccine Institute เพื่อศึกษาเกี่ยวกับระบบการแพทย์และการผลิตวัคซีนซึ่งเป็นสาขาที่คิวบามีความโดดเด่นในระดับสากล โดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องถึงความสำคัญและศักยภาพของความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยกับคิวบา โดยเฉพาะที่จะมีการสานต่อเรื่องการลงทุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาสาธารณสุข ที่จะมีการตั้งโรงงานผลิตวัคซีนขึ้นในไทยและเพื่อเป็นศูนย์กลางของอาเซี่ยน ซึ่งฝ่ายคิวบาได้ย้ำถึงความตั้งใจที่จะกระชับความสัมพันธ์กับไทย และร่วมสนับสนุนการขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับคิวบาในสาขาที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศ อาทิ ด้านการลงทุน การท่องเที่ยว การบริการ การเกษตรและอีกหลาย ๆ ด้านระหว่างการเยือนคิวบาครั้งนี้ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย เอกอัครทูตไทยประจำสาธารณรัฐคิวบา ถิ่นพำนัก ณ กรุงเม็กซิโก และผู้แทนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติไทย ยังได้นำสาส์นแสดงความยินดีจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีใหม่ ไปมอบผ่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอีกด้วย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 9