อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

อย.ลุย1มิ.ย.นี้ ฟันแหล่งผลิตเครื่องสำอางเถื่อน

อย. ประกาศมีผลบังคับใช้แล้ว!! ผลิตเครื่องสำอาง ต้องแจ้งสถานที่ให้ชัด เหมาะสม ถูกสุขลักษณะที่ดี บุคลากรมีความรู้ พร้อมลุยตรวจ 1 มิ.ย.นี้ หากพบไม่ถูกต้องดำเนินคดีตามกฏหมาย ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.40 น.

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า เนื่องจากพ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2558 ไม่ได้กำหนดให้ต้องตรวจสถานที่ผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอางก่อนจดแจ้ง ซึ่งที่ผ่านมาตรวจพบปัญหาแจ้งข้อมูลสถานที่ผลิตเท็จ ดังนั้นเพื่อเพิ่มการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค จึงได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 24 พ.ค. 2561 โดยกำหนดให้สถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสำอางต้องปฏิบัติตาม เช่น สถานที่ผลิตต้องเหมาะสม ถูกสุขลักษณะที่ดี บุคลากรที่เกี่ยวกับการผลิตต้องมีความรู้ อุปกรณ์การผลิตต้องสะอาดไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องสำอาง มีระบบควบคุมของเสีย ส่วนกรณีนำเข้า แหล่งผลิตเครื่องสำอาง ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานตามที่กำหนด เช่น ASEAN GMP , ISO 22716 เป็นต้น

ภก.สมชาย กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ทั้งผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องทำฉลากให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีการเก็บตัวอย่างที่เพียงพอต่อการทดสอบคุณภาพ มีการเก็บหลักฐานในการสืบย้อนกลับ และต้องมีขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน รายงานอันไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอางของผู้บริโภค และระบบการเรียกคืนสินค้ากรณีเกิดปัญหาใด ๆ ด้วย ซึ่งจากนี้ อย.และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) จะตรวจสอบสถานประกอบการเครื่องสำอางให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือนนี้ โดยจะเริ่มออกตรวจตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.นี้เป็นต้นไป ดังนั้นขอให้ผู้ประกอบการเครื่องสำอางที่ไม่ประสงค์ที่จะผลิต/นำเข้า เครื่องสำอางที่จดแจ้งไว้แล้ว มายกเลิกเลขที่จดแจ้งโดยเร็ว เพราะหากตรวจพบขณะจดแจ้งไม่มีสถานที่ผลิต/นำเข้าตามที่แจ้งไว้ อาจเข้าข่ายถูกดำเนินคดีฐานแจ้งความเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จะถูกเพิกถอนใบจดแจ้งฯ และดำเนินการตามกฎหมายทันที.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 77