อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563

ชี้เป็นอำนาจคสช.ไฟเขียวประชุมพรรค

"นายทะเบียนพรรคการเมือง" แจงปมพรรครวมพลังประชาชาติไทยเตรียมประชุมใหญ่หลังยื่นจัดตั้งอาทิตย์เดียว ชี้เป็นอำนาจคสช.อนุญาต กกต.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณา      พฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.32 น.

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีพรรครวมพลังประชาชาติไทย ออกหนังสือเชิญประชุมผู้ร่วมก่อตั้งพรรค และเปิดตัวพรรคในวันที่ 3 มิ.ย.นี้ ที่มหาวิทยาลัยรังสิต หลังจากเพิ่งยื่นขอจดจองจัดต้ั้งพรรคต่อกกต.ไปเมื่อวันที่ 25 พ.ค. ที่ผ่านมานั้น ว่า  กกต.เป็นเพียงผู้ที่นำหนังสือขออนุญาตจัดประชุมของกลุ่มการเมืองยื่นไปให้คสช.พิจารณาเท่านั้น อำนาจในการพิจารณาอนุญาตอยู่ที่คสช. โดยหลักการหากหนังสือขออนุญาตของกลุ่มการเมืองระบุข้อมูลวันเวลา สถานที่ และวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมชัดเจน ส่วนใหญ่ก็จะได้รับการอนุญาตจากคสช.ให้จัดประชุมอยู่แล้ว ใ

ส่วนของพรรครวมพลังประชาชาติไทยหลังยื่นขอจดจองจัดตั้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 25 พ.ค.แล้ว ทางกกต.ก็ได้ส่งหนังสือขออนุญาตจัดประชุมต่อคสช.ที่ทางพรรคยื่นมาพร้อมด้วยนั้นไปยังคสช.เมื่อวันที่ 28 พ.ค. และเมื่อวันที่ 30 พ.ค.ทางพรรคก็ได้มีหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมจากสวนลุมพีนี เป็นมหาวิทยาลัยรังสิต และกกต.ก็เพิ่งส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมไปให้คสช.พิจารณา ซึ่งการอนุญาตให้จัดประชุมทางคสช.จะแจ้งโดยตรงไปยังพรรคการเมืองเลย และแจ้งให้กกต.ทราบเท่านั้น ซึ่งคสช.อาจแจ้งอนุญาตไปยังพรรคแล้วก็ได้ แต่ในส่วนของกกต.ขณะนี้ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากคสช.ว่าอนุญาตพรรคดังกล่าวจัดประชุมแล้ว 

ผู้สื่อข่าวถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าทำไมพรรครวมพลังประชาชาติไทยได้รับอนุญาตจากคสช.เร็วกว่าพรรคอื่นๆ ทั้งที่เพิ่งยื่นจดจองจัดตั้งพรรค พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า เป็นอำนาจของคสช. กกต.ไม่มีส่วนพิจารณา เราเป็นเพียงผู้นำหนังสือขออนุญาตของพรรคยื่นไปให้คสช.เท่านั้น.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19