อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563

เผยแรงงานเด็กผิดกฎหมายในไทยสถิติลดพบแค่10คน

"บิ๊กอู๋"-สำนักงานสถิติ-ILO ลุยแก้ปัญหาใช้แรงงานเด็ก ย้ำสถานการณ์การในไทยดีขึ้น "อธิบดีกสร."เผยใช้แรงงานเด็กผิดก.ม.เพียง 10 คน พบในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ-ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป พุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 15.51 น.

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ที่กระทรวงแรงงาน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก ปี 2561 ตามที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและดำเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงาน โดยร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และหน่วยงานภาคีที่ได้ร่วมมือกันจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติ ปีงบประมาณ 2558 – 2563 ซึ่งเป็นแผนฉบับที่ 2 ของประเทศ ทั้งนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีการลงนามความร่วมมือโครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทยด้วยโดยพล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า ไทยมีการตั้งคณะกรรมการในการขับเคลื่อน พร้อมทั้งมีแผน แล4ะกฎหมายรองรับ โดยจากรายงานสถานการณ์การขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดนั้นกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา ระบุว่าในส่วนของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2559 -2560 ได้รับการประเมินว่าดีมากขึ้น และจำนวนสถิติก็ลดลง ทั้งนี้ลักษณะของแรงงานในเด็กนั้นมีด้วยกัน 4 ประเภท คือ 1.แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ถูกบังคับให้ทำงาน การทำงานเกินเวลา และปัญหาค่าแรง 2.แรงงานเด็กที่ถูกให้ไปถ่ายสื่อลามกและอนาจาร 3.แรงงานเด็กในการค้ายาเสพติด และ 4.แรงงานเด็กที่ถูกใช้ให้ทำงานที่เสี่ยงอันตรายด้านนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า นโยบายในการแก้ไขปัญหา คณะกรรมการบริหาร การกำหนดแผนในการแก้ไขปัญหา และกฎหมายในการบังคับใช้แรงงานเด็ก ไม่ว่าจะเป็นกรณีสถานประกอบกิจการทั่วไปที่ห้ามใช้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือกิจการบางประเภทที่เราห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีทำงาน โดยในช่วงปีที่ผ่านมาทางกระทรวงได้ดำเนินการตรวจพบว่ามีการใช้แรงงานเด็กประมาณ 1,500 คน จาก 42,000 กว่าแห่ง พบว่ามีการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายเพียง 6 แห่ง และเป็นจำนวนเด็กแค่ 10 คน  ส่วนใหญ่สถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงจะเป็นในส่วนของกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ กิจการเกี่ยวกับการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป และกิจการเกี่ยวกับการแปรรูปอ้อยน้ำตาล ส่วนบทลงโทษหากมีการตรวจพบการใช้แรงงานเด็กมีผลบังคับใช้ คือ หากมีการจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงาน จะมีโทษปรับให้สูงขึ้นตั้งแต่ 400,000-800,000 บาท ต่อการจ้างแรงงานเด็ก 1 คน.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 67