อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

กำชับนอภ.กวดขันพนันบอลฟันไม่เลี้ยงจนท.เอี่ยว

"อาทิตย์"สั่ง2มาตรการป้องพนันบอลโลกทั่วไทย จริงจังจับตาต่อเนื่อง กำชับ "นอภ.-พนักงานปค." ประสานงานตำรวจสอดส่องกวดขัน ฟันไม่เลี้ยงหากจนท.รัฐเข้ามีส่วนร่วม พุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 17.49 น.

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง(ปค.) กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในห้วงเดือนมิ.ย.นี้ จะมีมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ซึ่งในแต่ละครั้งที่ผ่านมามักจะมีการเล่นการพนันเกิดขึ้น ทำให้เด็ก เยาวชน และประชาชนลุ่มหลงมัวเมาในการเล่นการพนัน จนเป็นบ่อเกิดของปัญหาอาชญากรรม กรมการปกครองซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตเล่นการพนัน ตามพ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 ไม่สามารถออกใบอนุญาตให้เล่นการพนันฟุตบอลได้ เนื่องจากการพนันดังกล่าวไม่ได้ระบุชื่อและเงื่อนไขไว้ในกฎกระทรวง เพื่อป้องกันปัญหาการเล่นการพนันฟุตบอล และเป็นการปราบปรามผู้มีอิทธิพล กรมการปกครองจึงได้วางแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ดังนี้

ร.ต.ท.อาทิตย์ กล่าวอีกว่า 1.ให้นำเรื่องการพนันฟุตบอลโลก 2018 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง  และความสงบเรียบร้อยของจังหวัด เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการพนันฟุตบอลและการพนันฟุตบอลออนไลน์ให้ได้ผลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 2.ให้นายอำเภอ พนักงานฝ่ายปกครอง ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้สอดส่องกวดขันการกระทำความผิดในเรื่องการพนันฟุตบอลโลก 2018 หรือการพนันทางผลกีฬาประเภทอื่น รวมถึงการพนันออนไลน์ ถ้าพบว่ามีการกระทำความผิดให้ดำเนินการโดยเด็ดขาด และหากเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนร่วม ในการกระทำความผิดให้ดำเนินการทางวินัยด้วย

"การพนันฟุตบอลเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ขอความร่วมมือ สื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์ถึงโทษและผลของการกระทำความผิด และหากประชาชนผู้ใดพบเห็นการกระทำความผิด สามารถแจ้งได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือสำนักงานสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567"ร.ต.ท.อาทิตย์กล่าว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 46