อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562

ตั้งกก.สอบเลขาฯสปก.ยื้อการเอาคืนที่ดินสวนปาล์ม

รมว.เกษตรฯ ตั้งกก.สอบข้อเท็จจริงเลขาธิการสปก. เหตุถ่วงการเอาคืนที่ดินสวนปาล์มชุมพรจากนายทุน พฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 17.47 น.

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.นายกฤษฏา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(สปก.) กรณีที่ไม่เร่งรัดดำเนินการเรียกที่ดินคืนจากจากบริษัทสหไทยน้ำมันพืช จำกัด  จำนวน  6 พันไร่ แปลงที่ 83   จังหวัดชุมพร  ทั้งที่สำนักงานกฤษฏีกาได้มีหนังสือตอบกลับมาตั้งแต่เดือน มี.ค. 2560  ว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ดินของสปก.แล้ว สำหรับประเด็นสำคัญที่ต้องสอบก็คือ เมื่อกฤษฏีกาตอบมาเช่นนั้น ทำไม่สปก.ไม่เข้าดำเนินการ และเมื่อได้สอบถามความคืบหน้าเรื่องดังกล่าว ก็ได้รับคำตอบจากเลขาธิการสปก.ไม่ชัดเจน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีดังกล่าว พบว่า  กรมป่าไม้แจ้งว่า ได้มีหนังสือถึงสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดชุมพร ทราบตั้งแต่วันที่ 31  มี.ค. 60   แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาถึงผลการรือเรื่องอำนาจในการบริหารที่ดินแปลงที่ 83  ของบริษัทสหไทยน้ำมันพืช จำกัด จำนวน  6 พันไร่  และวันที่  15 พ.ย.  60   และในวันที่   9 ก.พ. 2561  กรมป่าไม้ได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่  ทส. 1602.3/2535-36  แจ้งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่11 สุราษฏร์  ถึงผลการพิจารณาของกฤษฎีกา ว่าพื้นที่ป่าดังกล่าวไม่ได้เป็นพื้นที่ป่าที่ไม่มีภาระผูกพันกับกรมป่าไม้อีกต่อไป  ให้กระทรวงเกษตรฯโดยเลขาธิการฯสปก.ประสานกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร เพื่อดำเนินการในพื้นที่ต่อไป  นอกจากนั้น เมื่อวันที่  12 มิ.ย.  61  รองปลัดกระทรวงทรัพย์ รักษาการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ได้มีหนังสือตอบปลัดกระทรวงทส. ยังอ้างถึง หนังสือของสำนักการอนุญาตกรมป่าไม้ เรียนอธิบดีกรมป่าไม้ลงวันที่ 11 มิ.ย. 61  ว่าได้คืนคำขออนุญาตของบริษัทสหไทยน้ำมันพืช จำกัด ที่ได้ยื่นกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 คืนไปแล้ว และเพื่อไม่ให้เอกชนนำมาอ้าง ยังให้สำนัก 11ส่งหนังสือในบริษัทเอกชนด้วย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 28