อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

ตั้งกก.สอบเลขาฯสปก.ยื้อการเอาคืนที่ดินสวนปาล์ม

รมว.เกษตรฯ ตั้งกก.สอบข้อเท็จจริงเลขาธิการสปก. เหตุถ่วงการเอาคืนที่ดินสวนปาล์มชุมพรจากนายทุน พฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 17.47 น.

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.นายกฤษฏา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(สปก.) กรณีที่ไม่เร่งรัดดำเนินการเรียกที่ดินคืนจากจากบริษัทสหไทยน้ำมันพืช จำกัด  จำนวน  6 พันไร่ แปลงที่ 83   จังหวัดชุมพร  ทั้งที่สำนักงานกฤษฏีกาได้มีหนังสือตอบกลับมาตั้งแต่เดือน มี.ค. 2560  ว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ดินของสปก.แล้ว สำหรับประเด็นสำคัญที่ต้องสอบก็คือ เมื่อกฤษฏีกาตอบมาเช่นนั้น ทำไม่สปก.ไม่เข้าดำเนินการ และเมื่อได้สอบถามความคืบหน้าเรื่องดังกล่าว ก็ได้รับคำตอบจากเลขาธิการสปก.ไม่ชัดเจน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีดังกล่าว พบว่า  กรมป่าไม้แจ้งว่า ได้มีหนังสือถึงสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดชุมพร ทราบตั้งแต่วันที่ 31  มี.ค. 60   แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาถึงผลการรือเรื่องอำนาจในการบริหารที่ดินแปลงที่ 83  ของบริษัทสหไทยน้ำมันพืช จำกัด จำนวน  6 พันไร่  และวันที่  15 พ.ย.  60   และในวันที่   9 ก.พ. 2561  กรมป่าไม้ได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่  ทส. 1602.3/2535-36  แจ้งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่11 สุราษฏร์  ถึงผลการพิจารณาของกฤษฎีกา ว่าพื้นที่ป่าดังกล่าวไม่ได้เป็นพื้นที่ป่าที่ไม่มีภาระผูกพันกับกรมป่าไม้อีกต่อไป  ให้กระทรวงเกษตรฯโดยเลขาธิการฯสปก.ประสานกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร เพื่อดำเนินการในพื้นที่ต่อไป  นอกจากนั้น เมื่อวันที่  12 มิ.ย.  61  รองปลัดกระทรวงทรัพย์ รักษาการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ได้มีหนังสือตอบปลัดกระทรวงทส. ยังอ้างถึง หนังสือของสำนักการอนุญาตกรมป่าไม้ เรียนอธิบดีกรมป่าไม้ลงวันที่ 11 มิ.ย. 61  ว่าได้คืนคำขออนุญาตของบริษัทสหไทยน้ำมันพืช จำกัด ที่ได้ยื่นกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 คืนไปแล้ว และเพื่อไม่ให้เอกชนนำมาอ้าง ยังให้สำนัก 11ส่งหนังสือในบริษัทเอกชนด้วย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%