อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

นักวิชาการชี้เลือกตั้ง62ไทยจะกลับสู่ระบบกึ่งประชาธิปไตย

“นักวิชาการ”  เผยคนไทย-ขรก.ก็ต้องการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เฉพาะเด็กนอก ด้าน “อนุสรณ์” ชี้เลือกตั้ง 62 ไม่ใช่ปชต. เป็นแค่กึ่ง แนะ 6 วิธีทำประเทศกลับสู่ปชต. จี้คสช.เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งอย่างเปิดเผย เสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 15.52 น.

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. เวลา 13.30 น. ที่สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ จัดงานเสวนา “เปิดมุมมองทางประวัติศาสตร์ 2475” โดยนายประจักษ์ ก้องกีรติ อ.คณะรัฐศาสตร์ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า บางส่วนมองว่า 2475 แค่การปฏิวัติของนักเรียนนอก ปฏิวัติของคนจำนวนน้อยไม่ใช่เรื่องคนส่วนใหญ่ในประเทศ และบอกคณะราษฎรยึดอำนาจเพื่อตัวเองไม่ทำเพื่อประชาชน เป็นแค่การรัฐประหารไม่ใช่การปฏิวัติการเมืองไทย ซึ่งเป็นการดิสเครดิตการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของประชาธิปไตย ทั้งที่ความเป็นจริงมีทั้งข้าราชการ คนไทย นักเรียนไทยจำนวนมากที่อยากเปลี่ยนแปลงบ้านเมือง ถ้าเป็นไปได้อยากให้มีการสร้างหนังเกี่ยวกับ 2475 หรือสร้างเว็ปไซต์ลงรายละเอียดกับเกี่ยว 2457 โดยเฉพาะ

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า 2475 เป็นจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญของประเทศไทยที่นำมาสู่ประชาธิปไตย คนไทยคาดหวังว่าในปี 62 จะมีการเลือกตั้ง แต่ตนมองว่าจะมีแค่เพียงการเลือกตั้งเท่านั้น แต่ไม่ใช่กลับคืนสู่ประชาธิปไตย เราจะกลับคืนสู่ระบบกึ่งประชาธิปไตยเท่านั้น ซึ่งไม่ใช่ประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบที่นายปรีดี พนมยงค์หวังไว้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญปี 60 มีหลายมาตราที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ทั้งการให้อำนาจ คสช.ในการแต่งตั้งส.ว. 250 คน ทำให้เสียงของประชาชนในการเลือกตังไม่มีความหมายอย่างที่ควรจะเป็น จึงอยากให้คนที่รักประชาธิปไตยช่วยทำอย่างไรเพื่อให้บ้านเมืองกลับคืนสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง โดย 1.ต้องปลดล็อคพรรคการเมือง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรม 2.ต้องคืนความเป็นธรรมในคดีทางการเมืองทั้งหมดและยกเลิกการดำเนินคดีกับประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตย

นายอนุสรณ์ กล่าวอีกว่า 3.ต้องมีการจัดการเลือกตั้งอย่างสุจริตโปร่งใส เสรีเป็นธรรม ปราศจากข้อสงสัยว่าการเลือกตั้งสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนจริงหรือไม่ หากมีข้อกังขาขอให้รวบรวมองค์กรสังคมมาสังเกตการณ์เลือกตั้ง รวมถึงให้องค์กรระหว่างประเทศมาร่วมสังเกตการณ์เลือกตั้ง 4.เพื่อให้เกิดบรรทัดฐานและธรรมาภิบาลที่ถูกต้องขอให้คสช. แกนนำคสช.ที่อยากทำการเมืองต่อ ต้องเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งต้องเปิดเผยและเป็นธรรมกับพรรคการเมืองต่างๆ 5.การเลือกนายกฯ ต้องยึดเสียงส.ส.เป็นหลัก ขณะที่ ส.ว. ที่ถูกแต่งตั้งต้องงดออกเสียง 6.เมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้ระบบกึ่งประชาธิปไตย สมควรให้มีการลงประชามติว่าควรแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ ควรแก้ไขเรื่องใด ควรปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีหรือไม่ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยน ทั้ง 6 ข้อเป็นจุดที่จะนำไปสู่การเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    8%
  • ไม่เห็นด้วย
    92%

บอกต่อ : 14