อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

กษ.ปลดหนี้ชาวแม่แจ่มเลิกปลูกพืชเชิงเดี่ยวแก้เขาหัวโล้น

กษ.ปลดหนี้สินชาวบ้านแม่แจ่ม ด้วยศาสตร์พระราชา เลิกปลูกพืชเชิงเดี่ยว แก้เขาหัวโล้น พลิกฟื้นคืนธรรมชาติลุ่มน้ำปิง จ.เชียงใหม่ จันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.25 น.

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยระหว่างเดินทางลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ในเขตพื้นลุ่มน้ำปิง จ .เชียงใหม่ ว่าได้ดำเนินการพัฒนาระบบกสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงระยะที่ 1  ณ บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้าน ในการสร้างความมั่นคงรายได้อาชีพและที่ดินทำกิน ซี่งลดปลูกพืชเชิงเดี่ยว ทั้งนี้ชาวบ้านในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและเด็ก ที่ผ่านมายึดอาชีพปลูกข้าวโพดเป็นหลัก ผลจากการสำรวจภาระหนี้สินพบว่าชาวบ้าน 80 ราย มีหนี้สินประมาณ 25 ล้านบาท ตนจึงได้ประสานความร่วมมือกับธ.ก.ส.และธนาคารออมสิน วางแผนและกำหนดแนวทางช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ 10 ปี 

โดยการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยใน 3 ปีแรก และส่งเสริมให้เกษตรกรน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ ส่วนกรณีที่เกษตรกรต้องการเงินทุนเพื่อนำไปฟื้นฟูอาชีพและลงทุนการผลิตรอบใหม่ สามารถขอสินเชื่อในรูปแบบการรวมกลุ่ม และขอรับการสนับสนุนผ่านสถาบันเกษตรกร ซึ่งเป้าหมายในการดำเนินการครั้งนี้ภายใน 3 ปี สามารถพลิกฟื้นสภาพแวดล้อมแก้ปัญหาเขาหัวโล้นและคืนธรรมชาติของบ้านสองธารกลับคืนมา และภายใน 10 ปี สามารถช่วยชาวบ้านปลดหนี้และสร้างชีวิตใหม่ที่มั่นคงตามแนวทางของศาสตร์พระราชา.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 32