อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

สทน.ปิ๊งไอเดียขยายศักยภาพเครื่องฉายรังสีอาหารรักษามะเร็ง

“สทน.”ปิ๊งไอเดีย ขยายศักยภาพเครื่องฉายรังสีอาหาร -รักษามะเร็ง ลดนำเข้าเภสัชภัณฑ์รังสีจากตปท.ถึง 300 ล้านบ. อังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.54 น.

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. นายพรเทพ  นิศามณีพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) (องค์การมหาชน)  กล่าวว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ สทน.มีแผนเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีอาหารและผลิตผลทางการเกษตร ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องฉายรังสีขนาด 3 และ 10 เมกกะอิเล็กตรอนโวลต์ คาดว่าจะดำเนินการฉายรังสีผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ในปี 2562  นอกจากนี้ ยังมีการผลิตเภสัชภัณฑ์รังสีให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับปริมาณผู้ป่วยมะเร็งและเนื้องอก โดยการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องไซโคลตรอน 30 เมกกะอิเล็กตรอนโวลต์ คาดว่าจะเริ่มผลิตเภสัชรังสีได้ในปี 2563 ซึ่งมีประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาด้วยเภสัชภัณฑ์รังสีเพิ่มขึ้นปีละกว่า 20,000 ราย“สทน.ให้บริการตรวจสินค้าส่งออกโดยฉายรังสีในอาหารและผลิตผลการเกษตร เพื่อฆ่าเชื้อโรคและยืดอายุผลิตภัณฑ์ ฯ โดยในแต่ละปีได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการส่งออกผลไม้และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ไปยังสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และประเทศออสเตรเลีย โดยไม่ถูกปฏิเสธการนำเข้าจากประเทศคู่ค้า เพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการชาวไทยได้มากกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี ขณะเดียวกันยังเป็นหน่วยงานรัฐที่สามารถผลิตเภสัชภัณฑ์ทางรังสี เพื่อใช้วินิจฉัยโรค และรักษาโรค อาทิ มะเร็งต่อมไทยรอย์ โรครูมาตอยด์เรื้อรัง  บรรเทาอาการปวดจากมะเร็งแพร่กระจาย ฯลฯ โดยแต่ละปีมีผู้ป่วยใช้ยาที่ผลิตโดย สทน.มากกว่า 30,000 ราย ทำให้ไทยลดการนำเข้าเภสัชภัณฑ์รังสีจากต่างประเทศ สามารถประหยัดเงินได้กว่า 300 ล้านบาท”  นายพรเทพ กล่าว.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 10