อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

พม.เตรียมจัด2งานใหญ่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พม.เตรียมจัดงาน“ม.ส.ย.อ.และด.ย.จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ” และงาน “รวมพลังจิตอาสา พลัง อพม. สานต่อพระราชปณิธาน”เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.53 น.

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.  ที่บริเวณโถง ชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) แถลงข่าวการจัดกิจกรรม “ม.ส.ย.อ.และ ดย. จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2561 และนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) แถลงข่าวการจัดงาน “รวมพลังจิตอาสา พลัง อพม. สานต่อพระราชปณิธาน”

โดยนายวิทัศน์ กล่าวว่า ดย. ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมกิจการเยาวชนในชุมชนแออัดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ (ม.ส.ย.อ.) กำหนดจัดกิจกรรม “ม.ส.ย.อ. และ ดย. จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในวันที่ 14 ก.ค. 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี  เขตราชเทวี กทม. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.  โดยมี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวง พม. เป็นประธานเปิดงาน

“กิจกรรมในงานจะมีการปล่อยขบวนจิตอาสา 5 ส. เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 1,000 คน ประกอบด้วย เด็กจากสถานรองรับในสังกัด ดย. สภาเด็กและเยาวชน คณะกรรมการ ม.ส.ย.อ. บุคลากร ดย.  และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการให้บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จิตอาสาจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลตำรวจ และการถวายภัตตาหารเพลและจตุปัจจัยไทยธรรมแก่พระสงฆ์ จำนวน 67 รูป” อธิบดีดย. กล่าว

ขณะที่ นางสุจิตรา กล่าวว่า  สำหรับการจัดงาน “รวมพลังจิตอาสา พลัง อพม. สานต่อพระราชปณิธาน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.  กรมพส. ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ซึ่งเป็นจิตอาสาทำความดีทั่วประเทศ จำนวน 133,253 คน เป็นกลไกการขับเคลื่อนงานด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม ในการชี้เป้า เฝ้าระวัง ประสานส่งต่อ และช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ด้วยความทุ่มเทเสียสละ โดยไม่หวังผลตอบแทน  เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้ให้ อพม. ร่วมกับจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ลงพื้นที่เยี่ยมผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากทั่วประเทศ เพื่อให้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐ ทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งพล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พม. จะเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 18 ก.ค. 2561 เวลา 08.00 น. ที่บริเวณลานหน้าพระประชาบดี กระทรวง พม.

นางสุจิตรา กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วยจิตอาสา อพม. และอาสาสมัครชาวต่างประเทศ (อสต.) ร่วมกับทีม One Home ลงพื้นที่เยี่ยมผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากในพื้นที่กทม. จำนวน 6 เขต ได้แก่ เขตดอนเมือง คลองเตย ตลิ่งชัน คลองสามวา บางบอน และวังทองหลาง เพื่อให้กำลังใจและช่วยเหลือ   ในเบื้องต้นตามภารกิจกระทรวง พม. ด้วยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค การให้คำปรึกษา แนะนำในการรับบริการจากรัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้มีการบำเพ็ญประโยชน์และพัฒนาบริเวณวัดดุสิตาราม (วัดคอกหมู) วัดสระเกศ และบริเวณโดยรอบกระทรวง พม.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 5