อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

เผยผู้ประกันตนร้องเรียนนายจ้างอื้อ!วอนปฏิบัติตามก.ม.

สปส. เผย ม.ค.- มิ.ย. มีผู้ประกันตนยื่นเรื่องร้องเรียนกว่า 2.6 พันเรื่อง พบปัญหาสถานประกอบการยังครองแชมป์ถูกร้องเรียนมากที่สุด ขอนายจ้างให้ความร่วมมือปฏิบัติให้ถูกต้องตามก.ม. เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน  พฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.08 น.

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง การดำเนินงานของสปส. ในการช่วยเหลือผู้ประกันตนแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน ของนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ว่า จากการรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนจากระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน ระหว่างเดือนม.ค. – มิ.ย. ที่ผ่านมา มีนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และผู้เกี่ยวข้องในระบบประกันสังคมยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาในระบบจำนวนทั้งสิ้น 2,655 เรื่อง โดยร้องเรียนผ่านสายด่วน 1506 เว็บไซต์สปส. www.sso.go.th เว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี Web Chat e-mail และมาด้วยตนเอง 

นพ.สุรเดช กล่าวต่อว่า สปส.ได้วางระบบปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินเรื่องให้ผู้ร้องเรียนโดยด่วนภายใน 7 วัน แต่หากเป็นเรื่องที่ซับซ้อนให้ดำเนินการตอบกลับภายใน 25 วัน แยกเป็นประเด็นที่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ร้องเรียนมากที่สุดคือ 1.ร้องเรียนสถานประกอบการ 1,289 เรื่อง 2.ร้องเรียนสถานพยาบาล 425 เรื่อง 3.ร้องเรียนการให้บริการเจ้าหน้าที่ 329 เรื่อง 4.ร้องเรียนการขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม 277 เรื่อง 5.ร้องเรียนระบบของสำนักงานประกันสังคม 167 เรื่อง ทั้งนี้การร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสถานประกอบการ แยกเป็นเรื่อง นายจ้างหักเงินแต่ไม่นำส่งหรือส่งไม่ครบ 500 เรื่อง นายจ้างไม่ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ลูกจ้าง 412 เรื่อง นายจ้างแจ้งรายละเอียดลูกจ้างเข้า – ออกงานไม่ถูกต้อง 134 เรื่อง และนายจ้างไม่แจ้งชื่อลูกจ้างออกจากงาน 125 เรื่อง สำหรับข้อร้องเรียนในทุกๆ เรื่อง ถือว่าเป็นปัญหาของผู้ประกันตนที่สปส.พร้อมรีบดำเนินการคลี่คลายปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยผลดำเนินการช่วยเหลือแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนให้กับผู้ประกันตนช่วงระหว่างเดือนม.ค. – มิ.ย.ที่ผ่านมาสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วถึง 2,424 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 91.39 เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์สูงสุดเป็นสำคัญ
       
“จากกรณีข้อร้องเรียน สปส.ไม่ได้นิ่งนอนใจและพร้อมคลี่คลายปัญหาร้องเรียนต่างๆ อย่างเร่งด่วน จึงขอความร่วมมือนายจ้าง ให้ความร่วมมือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งกรณีดังกล่าวนอกจากนายจ้างจะไม่ถูกดำเนินคดีทางกฎหมายแล้ว ยังทำให้ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขการเกิดสิทธิประโยชน์ในแต่ละกรณีได้ ทั้งนี้หากลูกจ้างผู้ประกันตน มีข้อร้องเรียนหรือมีข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับสถานประกอบการ ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือมีปัญหา จากการรับบริการในระบบประกันสังคมสามารถแจ้ง สปส.กรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง จังหวัด สาขา ที่ท่านสะดวก โดยยื่นร้องเรียนด้วยตนเอง ผ่านโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง เว็บไซต์สปส. www.sso.go.th หรือที่เว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ www.1111.go.th” เลขาสปส.กล่าว.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 12