อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

"พรเพชร"ยังไม่กล้าใช้ระบบ"เทียบเชิญ"รอกก.สรรหาเคาะ

“พรเพชร”เผยเตรียมสรรหากกต.อีก 2 คน แต่ยังไม่กล้าใช้ระบบ “เทียบเชิญ”ระบุ “ว่าที่กกต.5คน”ต้องออกจากงานประจำก่อน 26 ก.ค. เพื่อเลือกประธานกกต.และทูลเกล้าฯ ต่อไป พฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.43 น.

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แถลงผลภายหลังจากที่ประชุม สนช.มีมติให้ความเห็นชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จำนวน 5 คนแล้ว ว่า ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่าด้วยกกต.พ.ศ.2560 ทั้ง 5 คน จะต้องลาออกจากตำแหน่งต่างๆภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่สนช.ให้ความเห็นชอบ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 26 ก.ค.นี้ ซึ่งภายหลังพ้นวันที่ 26 ก.ค.ไปแล้ว หากบุคคลทั้ง 5 คน ได้ดำเนินการลาออกจากตำแหน่งต่างๆตามกฎหมาย กกต.แล้ว ทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการให้ผู้ที่ผ่านความเห็นชอบจากสนช.ดังกล่าวประชุมร่วมกันเพื่อเลือก ประธานกกต.จำนวน 1 คน ก่อนจะนำรายชื่อทั้ง 5 คนขึ้นทูลเกล้าฯต่อไป เนื่องจากแม้สนช.จะไม่ได้ให้ความเห็นชอบกกต.ครบทั้ง 7 คน แต่กฎหมายกกต.กำหนดให้ผู้ที่ผ่านความเห็นชอบเป็นกกต.จำนวน  5 คนก็สามารถทำหน้าที่และเป็นองค์ประชุมได้

นายพรเพชร กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ถ้ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ได้ลาออกจากตำแหน่งต่างๆตามพ.ร.ป.ว่าด้วยกกต.กำหนด จะมีผลให้ผู้ที่ผ่านความเห็นชอบจากสนช.ที่เหลือไม่สามารถเป็นองค์ประชุม เพื่อเลือกประธานกกต.ได้ เพราะจะเหลือองค์ประชุมแค่ 4 คน ซึ่งไม่สามารถทำหน้าที่เลือกประธาน กกต.และไม่อาจนำรายชื่อดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯได้ เพียง แต่บุคคลที่ได้ลาออกจากตำแหน่งต่างๆครบแล้วนั้น ยังคงมีสถานะเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบจากสนช.ตามเดิมต่อไป ทั้งนี้ หากมีการโปรดเกล้าฯกกต.ชุดใหม่แล้ว กกต.ชุดปัจจุบันจะพ้นจากตำแหน่งทันที

ประธานสนช. กล่าวว่า ส่วนการสรรหา กกต.อีก 2 คนนั้นจะทำหนังสือถึงประธานศาลฎีกาในฐานะประธานกรรมการสรรหา เพื่อประชุมคณะกรรมการสรรหาอีกครั้ง ซึ่งกระบวนการสรรหาใหม่จะต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในที่นี้ยังไม่สามารถตอบได้ว่าการสรรหา กกต.ใหม่อีก 2 คน จะใช้กระบวนการเชิญบุคคลที่มีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญเข้ามารับการสรรหาตาม มาตรา 12 ของกฎหมาย กกต.หรือไม่ เพราะต้องรอให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาก่อน

“ส่วนตัวไม่สามารถบอกได้ว่าทำไมผู้ผ่านการสรรหาจำนวน 2 คน ถึงไม่ได้รับความเห็นชอบจากสนช. เนื่องจากผมเป็นหนึ่งในฐานะกรรมการสรรหา ก็ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมลับของสนช.ที่พิจารณาเรื่องดังกล่าว” นายพรเพชร กล่าว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 6