อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

รัฐบาลชวนประดับธงชาติไทย-ส.ก.ถวายพระพรตลอดเดือนส.ค.

“รัฐบาล” ชวนประดับธงชาติไทย-ส.ก. ตั้งเครื่องสักการะ ถวายพระพรตลอดเดือนส.ค. พร้อมร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัย เวลา 19.00น.นี้ทั่วประเทศ     ศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 20.45 น.

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ตอนหนึ่งว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงดำรงฐานะเป็นทั้งสมเด็จพระอัครมเหสีที่ทรงติดตาม “พ่อหลวง” โดยทรงร่วมทุกข์สุข และทรงสนับสนุนพระราชกรณียกิจนานัปการ อย่างมิได้ทรงย่อท้อ อีกทั้งทรงเป็นพระราชมารดาผู้ประเสริฐ โดยทรงอบรมสั่งสอนพระราชโอรส พระราชธิดา ให้ตระหนักในหน้าที่ อันพึงทรงบำเพ็ญต่อชาติบ้านเมือง และอาณาประชาราษฎร์ ในฐานะที่ทรงเป็น “แม่ของแผ่นดิน”พระองค์ทรงพากเพียร และมีพระวิริยะอุตสาหะ ประกอบพระราชกรณียกิจทั้งปวง เพื่อให้ประชาชนหาเลี้ยงชีพได้โดยชอบเป็นปกติสุข บ้านเมืองมีความมั่นคง ไม่แตกแยก เป็นสำคัญ ซึ่งหลักการทรงงานของพระองค์ที่ทรงยึดถือคือศาสตร์พระราชา ของในหลวง รัชกาลที่ 9 อาทิ ทรงให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาในชนบท ชุมชน ที่เป็นพื้นฐานของประเทศอีกทั้งเป็นแหล่งผลิต แหล่งอาหาร และ เกษตรกรรมของคนทั้งประเทศ

นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า  นอกจากนี้ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านจิตใจ อันจะนำไปสู่ความสุข สันติ และการพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างแท้จริง อีกทั้งทรงให้ความสำคัญกับการให้โอกาสแก่ราษฎรที่จะได้รับการพัฒนาและมีส่วนร่วม อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร เป็นต้น  ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะทรง “สืบสาน รักษา ต่อยอด” หลักการทรงงานและศาสตร์พระราชาดังกล่าว เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับปวงชนชาวไทยทุกคน จวบจนทุกวันนี้ และตลอดไป

นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รัฐบาลขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี ด้วยการประดับธงชาติไทยคู่กับธงพระนามาภิไธย ส.ก. พระฉายาลักษณ์ และตั้งเครื่องราชสักการะ ตามหน่วยงาน อาคาร บ้านเรือน พร้อมจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร ตลอดเดือนสิงหาคม โดยในวันที่ 12 ส.ค.นี้ เวลา 19.00น.  นี้  ขอเชิญปวงชนชาวไทยร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ  จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  และร่วมร้องเพลง “สดุดีพระแม่เจ้า” อย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ

นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยทรงส่งเสริมอาชีพและช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพเสริม เพิ่มพูนรายได้อย่างกว้างขวาง ภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เกิดการเผยแพร่มรดกทางภูมิปัญญาไปสู่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ เปรียบประดุจทรงเป็นพระประทีป ส่องสว่างนำทางพสกนิกรไทยทั้งชาติ ซึ่งมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ของแต่ละภูมิภาค รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งก็เป็นไปตามแนวทางของ “ศิลปาชีพ” เดิม ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้ทรงเริ่มต้นไว้ โดยจะจัดงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี”ระหว่างวันที่11 - 19 ส.ค.นี้ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี

นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า สำหรับวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 นี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญ ความว่า “เมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติ ย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหา ผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญา จักนำพาชาติตนรอดพ้นภัย” ซึ่งเป็นสัจธรรมที่เราได้พิสูจน์ให้ทั้งโลกได้เห็นพลังแห่งความสามัคคี ของคนในชาติจากความสำเร็จในการกู้ภัยทีมเยาวชนหมูป่า ที่ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย ที่ผ่านมาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ และความรู้ รัก สามัคคี นี้จะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ ให้เราได้เสมอ ในหลายๆเรื่องด้วยกัน อาทิ โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะช่วยปลูกฝัง จิตสาธารณะ ให้กับประชาชนและเยาวชนไทย ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่สังคม  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชน ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ปัญหาการจราจร  และอื่นๆ เป็นต้น.


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 9