อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

จ่อมอบรางวัลสถานประกอบการที่ดี หวังนายจ้างยกระดับดูแลลูกจ้าง

"ก.แรงงาน"เตรียมมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่ดี ประจำปี 61 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ หวังสร้างแรงกระตุ้นให้นายจ้างยกระดับการดูแลลูกจ้าง พุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.43 น.

เมื่อวันที่ 15 ส.ค. ที่กระทรวงแรงงาน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2018  สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมขึ้น ปีที่ 2  โดยพล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดี สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล รวมถึงเป็นการการยกระดับการดูแลลูกจ้างให้ได้รับสภาพการจ้างงานที่เป็นธรรม มีความปลอดภัยในการทำงาน มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และมีสวัสดิการเหมาะสม  โดยจะแบ่งออกเป็น 3 รางวัลตามขนาดของสถานประกอบกิจการ ตั้งแต่สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ มีแรงงานจำนวน 1,000 คนขึ้นไป ขนาดกลางมีแรงงานตั้งแต่ 300 - 999 คน และขนาดเล็กมีแรงงานตั้งแต่ 1-299 คน ซึ่งสถานประกอบกิจการที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 3 แห่ง จะเข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 23 ส.ค.นี้ ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานีด้านนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลแก่สถานประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาการบริหารจัดการด้านแรงงานในแต่ละด้าน อาทิ สถานประกอบกิจการที่ธำรงรักษาระบบมาตราฐานแรงงานไทย สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน  และสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2561 รวมทั้งสิ้น 478 รางวัล   ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นผู้ประกอบกิจการจากทั่วประเทศ ทั้งในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมและนอกเหนื่อจากนิคมอุตสาหกรรม ส่วนเกณฑ์การตัดสินนั้นจะใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ พร้อมมีการตั้งคณะกรรมการในส่วนกลางที่ประกอบด้วยผู้แทนจากนายจ้าง ผู้แทนจากลูกจ้างและผู้แทนจากภาครัฐ ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินคะแนนในครั้งนี้ด้วย .
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 82