อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563

"อ๋อย"ฝากกกต.ชุดใหม่ อย่าทำตัวเป็นลิ่วล้อคสช.

“จาตุรนต์” แนะยกเลิกกฎหมายคสช.ห้ามพรรคการเมืองทำกิจกรรม มอง “กลุ่มสามมิตร” ได้รับอภิสิทธิ์จากจนท. ขอคสช.ปฏิบัติแนวทางเดียวกัน ฝากกกต.ชุดใหม่ อย่าทำตัวเป็นลิ่วล้อคสช. พร้อมเบรกสามมิตรอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ ชี้บทเรียนผู้ตรวจการเลือกตั้งไม่มีใครกล้าฝืนเสียง ปชช. เสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 17.30 น.

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและแกนนำพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงท่าทีของกลุ่มสามมิตรที่ระบุว่าจะเคลื่อนไหวน้อยลงว่า การเคลื่อนไหวของกลุ่มสามมิตรมีทั้งส่วนที่ควรทำและไม่ควรทำ ที่ไม่ควรทำคือการไปดูดนักการเมืองด้วยเงื่อนไขที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือการใช้วิธีการที่จะเป็นการทำลายระบบการเมือง ส่วนการไปพบปะนักการเมือง ไปพบประชาชน เป็นเรื่องควรทำและควรให้ทำได้ แต่เป็นปัญหาติดที่คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ยังคงห้ามอยู่ ทำให้การกระทำที่ควรเกิดขึ้นกลายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายไป แต่การเคลื่อนไหวของกลุ่มสามก็ได้รับอภิสิทธิ์จากเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะคสช.มาตลอด ซึ่งสิ่งที่ควรจะเป็นไม่ใช่ไปห้ามกลุ่มสามมิตรไม่ให้ทำอะไรเลย อะไรที่ควรจะทำและเป็นไปตามกฎหมายพรรคการเมือง เป็นไปตามครรลองประชาธิปไตยก็ควรให้ทำได้ ส่วนกฎหมายที่ไปห้ามการกระทำเหล่านั้นควรยกเลิกเสีย และคสช.ควรปฏิบัติใช้มาตรฐานเดียวกับพรรคการเมืองและนักการเมืองทั้งหลาย ให้ทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นไปตามกฎหมายพรรคการเมืองและเป็นไปตามครรลองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

นายจาตุรนต์ กล่าวถึงการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ชุดใหม่ว่า ในส่วนของกกต.ชุดใหม่ ควรแสดงให้เห็นว่าเป็นกลาง ทำงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ควรทำตัวเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของ คสช.หรือรัฐบาล เพราะไม่ใช่เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ให้มีองค์กรอย่างกกต.ขึ้นมา ส่วนกรณีกลุ่มสามมิตร กกต.ควรเสนอต่อคสช.ให้ยกเลิกคำสั่งต่างๆที่ห้ามพรรคการเมืองและนักการเมืองทำกิจกรรม ส่วนกลุ่มสามมิตรหากทำในลักษณะซื้อตัวส.ส. ให้อามิสสินจ้างหรือสัญญาว่าจะให้เพื่อไปเป็นประโยชน์ต่อพรรคการเมืองใด พรรคการเมืองหนึ่ง หรือเป็นประโยชน์ต่อบุคคลใด บุคคลหนึ่งที่เตรียมจะมาเป็นนายกรัฐมนตรี กกต.ควรห้ามปรามหรือบอกกับสังคมว่าอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ อะไรที่จะทำลายระบบพรรคการเมือง นอกจากนี้ กกต.ควรจะรวบรวมความคิดเห็นที่เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดกับพรรคการเมือง นักการเมือง และการเลือกตั้ง โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากการที่คสช.ออกคำสั่งไว้ในทางที่เป็นการทำลายระบบพรรคการเมืองและทำลายความหมายของการเลือกตั้ง รวมทั้งทำให้การเลือกตั้งไม่ยุติธรรม กกต.ควรรวบรวมปัญหาเหล่านี้ เสนอให้คสช.แก้โดยเร็ว ไม่ใช่อยู่เฉยๆไปเรื่อยๆ

ส่วนกรณีที่สนช.ยอมถอยเรื่องผู้ตรวจการเลือกตั้ง นายจาตุรนต์ กล่าวว่า เวลานี้องค์กรที่อยู่ใต้สังกัด คสช.ทั้งหลายมีวัฒนธรรมว่าอยากจะใช้อำนาจของตนเอง ถ้าหากทำให้การเลือกตั้งยืดยื้อออกไปได้ก็จะเป็นการสนองต่อความต้องการของคสช. ทำให้มีแนวคิดที่จะแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับ กกต. และยกเลิกผู้ตรวจการเลือกตั้งที่มีการคัดเลือกมาก่อน แต่เมื่อมีกระแสคัดค้านก็ต้องถอย แสดงให้เห็นว่าบางทีเสียงของประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์ก็เป็นประโยชน์อยู่ และเป็นบทพิสูจน์ว่าแม้องค์กรที่มาจากเผด็จการทั้งหลายเมื่ออยู่นานเข้าและเสื่อมถอยลงก็ไม่กล้าฝ่าฝืนเสียงของประชาชนเช่นกัน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    4%
  • ไม่เห็นด้วย
    96%

บอกต่อ : 1.12K