อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562

นายกฯแนะรัฐ-เอกชนดึงเด็กไทยแข่งขันฝีมือแรงงานเข้าทำงาน

นายกฯชวนคนไทยรำลึก“วันมหิดล”24ก.ย.ร่วมบริจาค“ศิริราชมูลนิธิ”จัดซื้อเครื่องมือแพทย์  ชมเด็กไทย“เจ้าเหรียญทอง”แข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน แนะหน่วยงานดึงเข้าทำงานภาครัฐ-เอกชน ศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 21.15 น.

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  ตอนหนึ่งว่า  วันที่ 24 ก.ย. ที่จะถึงนี้ ถือเป็น "วันมหิดล" หรือ วันคล้ายวันสวรรคต ของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ได้ทรงพระราชกรณียกิจมากมายที่เป็นประโยชน์ แก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศไทย ช่วยเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่น ให้แก่โรงเรียนแพทย์ อีกทั้งได้ทรงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจน การผลิตแพทย์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุข ให้เจริญพัฒนาก้าวหน้า ทัดเทียมอารยประเทศ ในโอกาสนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ตนขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดตา พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อดูเนื้อเยื่อขนาดเล็ก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องเอกซเรย์ ที่ใช้ร่วมกับการผ่าตัด กล้องส่องทางเดินอาหาร เพื่อช่วยให้การรักษาแก่ผู้ป่วยด้อยโอกาสที่โรงพยาบาลศิริราช

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า โดยทางกลุ่มนักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จะออกรับบริจาคพร้อมมอบ"ธงวันมหิดล" เป็นที่ระลึกแก่พี่น้องประชาชนที่ให้บริจาค ในพื้นที่กทม. และจังหวัดใกล้เคียง หรือ ท่านที่สนใจ สามารถร่วมเป็นผู้ให้ ในครั้งนี้ได้ที่ศิริราชมูลนิธิ ผ่านช่องทางต่าง ๆ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวตอนหนึ่งอีกว่า อีกเรื่องที่น่ายินดีก็คือขอชื่นชมเยาวชนไทยที่สามารถเป็นเจ้าเหรียญทองในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 31 ส.ค.- 2 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งมีเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม 300 กว่าคน เป็นเยาวชนไทย 52 คน แข่งขันกันใน 26 สาขา 6 กลุ่มสาขาอาชีพได้แก่ กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมการผลิต, เทคโนโลยีการสื่อสาร, แฟชั่นและครีเอทีฟ, ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยีก่อสร้างและอาคาร รวมทั้ง กลุ่มสาขาบริการส่วนบุคคลและสังคม โดยครั้งนี้เด็กๆ ของเราสามารถคว้าเหรียญทองทั้งหมด 16 เหรียญ เหรียญเงิน 4 เหรียญ เหรียญทองแดง 3 เหรียญ และ เหรียญฝีมือยอดเยี่ยมอีก 13 เหรียญ รวมทั้งหมด 36 รางวัล เราต้องช่วยกันสนับสนุนเด็กเหล่านี้ให้เข้าสู่ระบบราชการ ภาคธุรกิจ เอกชนซึ่งเราจะต้องมีคนรุ่นใหม่ของประเทศ ซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างครบวงจรมาอยู่ในระบบให้ได้มากที่สุด

นายกฯ กล่าวอีกว่า ตนขอขอบคุณคณะอนุกรรมการเทคนิค ทีมผู้ฝึกสอนในแต่ละสาขา และทุกฝ่ายที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ในวันนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือ การนำไปประยุกต์ใช้  การนำไปประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย ให้สอดรับกับแนวโน้มของตลาดโลกยุคดิจิทัล โดยเยาวชนที่ได้รับรางวัลกลุ่มดังกล่าว หากประสงค์จะศึกษาต่อ กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะให้การสนับสนุน โดยจะประสานสถาบันสถานศึกษาและ ขอรับทุนการศึกษา เพื่อจะลดภาระค่าใช้จ่ายให้  หรือหากประสงค์จะหางานทำ ก็จะอำนวยความสะดวกในการหางานที่ตรงกับความต้องการ ทั้งนี้ก็เพื่อจะส่งเสริมให้เยาวชนเหล่านี้ ที่ถือได้ว่าเป็นช้างเผือกได้ก้าวเข้าสู่การเป็นช่างฝีมือใน ตลาดแรงงานของประเทศเป็นการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน และการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายไทยแลนด์ 4.0

นอกจากนี้่พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึงตลาดประชารัฐ ว่า การกระจายรายได้และการส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น รัฐบาลยังส่งเสริมวงจรเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้กระจายทั่วทั้งประเทศ โดยส่งเสริมการตั้งตลาดประชารัฐเพื่อให้เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่มีสถานประกอบการได้มีพื้นที่ค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าในตลาดประชารัฐ 10 ประเภท จากหลายกระทรวง กว่า 6,600 แห่งทั่วไทย รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร สินค้าชุมชนต่างๆ อีกด้วย ตลอดระยะเวลา 8 เดือนโดยมีผู้ผลิต - เกษตรกร - ผู้ประกอบการ มาลงทะเบียนเพื่อนำสินค้ามาขายในตลาดกว่า 1 แสนรายและได้รับการจัดสรรพื้นที่จำหน่ายแล้ว กว่า 9.6 หมื่นราย หรือร้อยละ 91 สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้กว่า 1,200 ล้านบาท หรือกล่าวได้ว่า เราสามารถสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 1,800 บาทต่อเดือน

นายกฯ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ตลาดประชารัฐจะเป็นตลาดต้นแบบในอนาคต ที่จะเน้นการสร้างมาตรฐานใหม่ คือ ความสะอาด ปลอดภัย สะดวก และไม่ใช้โฟม ลดถุงพลาสติก โดยมีการตรวจมาตรฐานเป็นระยะๆ  ปัจจุบันก็มีตลาดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีมากและดีร้อยละ 37 โดยมีเพียงร้อยละ 19 ที่ต้องได้รับการปรับปรุงต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17