อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562

"กฤษฎา"แจงพ.ร.บ.ป้องกันทารุณสัตว์อยู่ระหว่างรับฟังความเห็น

"กฤษฏา"ยัน พ.ร.บ.ป้องกันทารุณกรรมสัตว์ ยังไม่มีผลบังคับใช้ อยู่ระหว่างรับฟังความเห็นและยังต้องเข้าสนช.อีก3วาระ พฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 16.56 น.

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.นายกฤษฏา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์(ฉบับที่....)พ.ศ.... ที่กังวลว่าจะเกิดผลกระทบเป็นภาระประชาชนในเรื่องอัตราค่าปรับหากไม่นำมาขึ้นทะเบียน ที่สูงเกินไปนั้น ว่า ร่างนี้ยังไม่มีผลบังคับใช้แต่อย่างใดเป็นร่างกฎหมายที่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อีก3 วาระ ซึ่งในการประชุมครม.เมื่อวันที่ 10 ต.ค.นายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โดยหลักการของร่างในเรื่องนี้เป็นประโยชน์ในการป้องกันการทารุณและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ทำให้เจ้าของมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงตนเองมากขึ้น

อย่างไรก็ตามยังมีบัญญัติบางประการ เช่นการขึ้นทะเบียนและการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราค่าปรับ ที่อาจเป็นภาระแก่ประชาชนเกินควร โดย ครม.จึงมีมติให้กระทรวงเกษตรฯ รับร่างดังกล่าวกลับไปพิจารณาทบทวนร่วมกับสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับความเหมาะสมของบทบัญญัติตามความเห็นนายกรัฐมนตรี แล้วนำเสนอครม.พิจารณาอีกครั้ง ซึ่งในช่วงนี้กรมปศุสัตว์ เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนหากมีความเห็นประการใดเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว สามารถให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะแจ้งมาได้ที่กรมปศุสัตว์ หรือที่แอพพลิเคชั่นDLD4.0 และขอยืนยันว่าจะไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนจากกฎหมายดังกล่าว  ซึ่งขณะนี้กำลังหาทางยกเว้นหรือไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    21%
  • ไม่เห็นด้วย
    79%

บอกต่อ : 59