อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562

ชี้ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงกระทบคนจน ส่งผลทิ้งสัตว์เลี้ยงเพิ่ม

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ฯ ชี้ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงกระทบคนจน  อาจส่งผลทิ้งสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น ระบุหากปรับจริงหลังประกาศใช้ก.ม. 1 ปี ควรลงทะเบียนฟรี จากนั้นค่อยปรับในอัตราน้อยไปมาก ศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 12.59 น.

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. นายสาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการและผอ.สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณี ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.... โดยนำสัตว์เลี้ยง หมา-แมวขึ้นทะเบียน มีค่าใช้จ่ายตัวละ 450 บาท หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2.5 หมื่นบาท ว่า สาเหตุที่มาของร่างกฎหมายดังกล่าว มาจากปัญหาการทิ้งสุนัขและแมวในที่สาธารณะเป็นจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุอาจจะเกิดจากการที่เจ้าของไม่ประสงค์จะดูแล สัตว์เหล่านั้นจึงนำมาปล่อย อาจจะเกิดปัญหาสัตว์จรจัด โรคระบาดสัตว์และอันตรายที่เกิดจากสัตว์จรจัดนั้นและไม่มีผู้รับผิดชอบ 

นายสาธิต กล่าวว่า การกำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่น และให้เจ้าของสัตว์มาแจ้งเพื่อขอขึ้นทะเบียน โดยกำหนดให้รายได้จากค่าธรรมเนียมและค่าปรับเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น ถือเป็นการกระจายอำนาจให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็เป็นสิ่งที่ดี เพราะท้องถิ่นแต่ท้องถิ่นมีสภาพความแตกต่างที่หลากหลาย ตามบริบทในเชิงพื้นที่วัฒนธรรมและวิถีชีวิต เช่น ปัญหาการเลี้ยงสัตว์ในเมืองและนอกเมืองมีความแตกต่างกัน การกระจายอำนาจก็เป็นเจตนารมณ์และจุดมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญและการปกครอง แต่ก็ต้องพิจารณาถึงความพร้อม ความเหมาะสม ศักยภาพ งบประมาณ และบุคลากร ของแต่ละท้องถิ่นด้วยโดยเฉพาะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องสัตว์ในแต่ละท้องถิ่นด้วย“ส่วนค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนตัวละ 450 บาท ควรพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ อีกทั้งอัตราโทษปรับไม่เกิน 2.5 หมื่นบาท แม้จะปรับได้ตั้งแต่ 1 – 2.5 หมื่นบาท แต่เมื่อพิจารณาอัตราโทษสูงสุดก็ค่อนข้างสูง อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนจนเกินความจำเป็น โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและมีสัตว์อยู่ในครอบครองจำนวนมาก จะนำมาสู่ปัญหาการทิ้งสัตว์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้หากจะมีการเปรียบเทียบปรับจริงหลังการประกาศใช้กฎหมาย 1 ปี ควรให้มีการนำสัตว์มาขึ้นทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจ หลังจากนั้นค่อยปรับในอัตราที่น้อยไปหาหนัก จะทำให้ประชาชนรับรู้และมีความพร้อมมากยิ่งขึ้น” นายสาธิต กล่าว 

เลขาธิการและผอ.สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ฯ กล่าวต่อว่า การขึ้นทะเบียนสัตว์นั้น เป็นแนวทางหนึ่งของการแก้ปัญหาสัตว์เลี้ยง เพื่อให้เจ้าของสัตว์มีความรับผิดชอบต่อสัตว์ของตนและปฏิบัติต่อสัตว์และผู้อื่นได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น และสำหรับสัตว์จรจัดจะได้มีผู้รับผิดชอบดูแล แต่ก็ต้องมีมาตรการอื่นควบคู่กับการขึ้นทะเบียนสัตว์ด้วย เช่น การทำหมันและฉีดวัคซีน การจัดสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ได้มาตรฐานและการหาบ้านใหม่ให้สัตว์เหล่า และที่สำคัญต้องสร้างจิตสำนึกของความรับผิดชอบในการเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไป การแก้ไขปัญหาจึงจะได้ผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    40%
  • ไม่เห็นด้วย
    60%

บอกต่อ : 18