อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562

โปรดเกล้าฯพ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯพ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ให้มีสำนักงานฯทำหน้าที่จัดการดูแลรักษา-จัดหาผลประโยชน์ เสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.36 น.

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ.2561 โดยมีเนื้อหาอาทิ มาตรา 7 ให้สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงาน ในพระมหากษัตริย์ มีหน้าที่จัดการ ดูแลรักษา จัดหาผลประโยชน์ และดำเนินการอื่นใดอันเกี่ยวกับ ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตามที่จะทรงมอบหมาย มาตรา 8 ในสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์” ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอื่น ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามพระราชอัธยาศัย และในจำนวนนี้จะได้ทรงแต่งตั้งกรรมการทรัพย์สิน พระมหากษัตริย์คนหนึ่งเป็นผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ โดยคณะกรรมการฯมีอำนาจหน้าที่ดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสำนักงาน ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ในการนี้ ให้มีอำนาจออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกิจการและการบริหารงานบุคคล ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
 
ติดตามฉบับเต็มที่นี่ คลิก..
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    44%
  • ไม่เห็นด้วย
    56%

บอกต่อ : 47