อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

นายกฯชี้ยุทธศาสตร์ชาติคือผลงานรัฐบาลพาประเทศพัฒนา

“นายกฯ”ขอฟังรัฐบาลทำหลายอย่างพาประเทศพัฒนา อย่าฟังใครมาพูดทำนี่-ทำโน้นแต่ไม่พูดถึงวิธีทำ  ชี้ยุทธศาสตร์ชาติจะตอบคำถามเอง พร้อม เดินหน้านโยบาย “1 ตำบล 1 ร.ร.คุณภาพ” ลดความเหลื่อมล้ำระบบการศึกษาไทย ศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20.36 น.

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. เวลา 20.15 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”  ว่า รัฐบาลยินดี และพร้อมให้การสนับสนุนเต็มกำลังช่วยผลักดันให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศต่อไปที่พูดมาคือการที่จะนำพาประเทศของเราไปสู่วิสัยทัศน์ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ได้อย่างไร เพราะฉะนั้นก็กรุณาฟังในส่วนที่รัฐบาลพูด  รัฐบาลทำไปมากมายหลายอย่าง อาจจะมีการพูดจากใครก็แล้วแต่ ว่าจะทำนี่ ทำโน้น โดยที่ไม่พูดถึงวิธีทำอันนั้นคือปัญหา เพราะถ้าเราไปคาดหวังผลสำเร็จ โดยที่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร บางทีก็เกิดปัญหาเรื่องงบประมาณและความเร่งด่วนตามมา ตนจึงเห็นว่าในส่วนของแผนยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมดจะตอบคำถามเหล่านี้ในสิ่งที่รัฐบาลทำแล้ว และพร้อมที่จะส่งต่อให้ทำต่อไป อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่ายินดี ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาสตาร์ทอัพได้ก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจในหลากหลายมิติ ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศว่า ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของสตาร์ทอัพของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกรุงเทพฯได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพ อันดับ 1 ในเอเชีย และ เป็นอันดับที่ 7 ของโลก

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึงเรื่องการศึกษา ว่า  เรื่องผู้เรียน  ผู้สอน  ผู้บริหาร  และสถานศึกษา ซึ่งหมายรวมถึง หลักสูตร และโครงสร้างพื้นฐาน ที่รอการปฏิรูปทั้งระบบ  โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการในลักษณะแผนแม่บทระยะยาว ซึ่งรัฐบาลสามารถดำเนินการได้ก่อน เพื่อแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนต่ำกว่า 50 คน  โดยเฉพาะระดับประถมศึกษา  เนื่องจากโรงเรียนเหล่านี้ ส่วนใหญ่มีครู แต่ไม่ครบชั้นหรือครู 1 คน ต้องรับภาระการสอนในหลายชั้น และหลายวิชา ส่งผลทางลบเรื่องคุณภาพการศึกษา ต่อเด็กนักเรียน  อีกทั้ง โรงเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นชนบทห่างไกล นักเรียนส่วนใหญ่ก็ขาดโอกาสในการได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ดังนั้น รัฐบาลจึงมีนโยบาย 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ หรือ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ที่เน้นการพัฒนาโรงเรียนเหล่านั้น ให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน เป็นการสร้างโรงเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีผู้บริหารและครูที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 จะเริ่มดำเนินการขับเคลื่อน โรงเรียนระดับประถมศึกษาในระดับตำบลก่อน แล้วพัฒนาไปสู่โรงเรียนมัธยมศึกษา ในระดับอำเภอ และ โรงเรียนพื้นที่พิเศษ (Stand Alone) ถือเป็นการพัฒนาระบบการศึกษาไทยเชิงระบบทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลไว้แล้ว โดยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ เร่งพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ไปสู่โรงเรียนดีศรีตำบล  การเพิ่มงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวให้นักเรียน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    48%
  • ไม่เห็นด้วย
    52%

บอกต่อ : 34