อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

ปชป.ชงแก้ราคายาง-ปาล์มตก ระบายสต๊อกใน6เดือนดึงราคาขึ้น

ปชป.ชงมาตรการให้รัฐแก้ราคายาง-ปาล์มตก เพิ่มใช้ยางในประเทศอย่างจริงจัง-ตั้งโรงงานแปรรูปชุมชน แนะวิธีระบายปาล์มในสต๊อกภายใน 6 เดือน เชื่อดึงราคาขึ้นได้ จันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.36 น.

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. ที่พรรคประชาธิปัตย์  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมทีมอดีตส.ส.ในภาคใต้ แถลงว่า  พรรคประชาธิปัตย์มีข้อเรียกร้องและยื่นหนังสือต่อรัฐบาล เพื่อแก้ปัญหาราคายางพาราและปาล์มตกต่ำอย่างเร่งด่วน โดยเรื่องของยางพารา คือ 1.การใช้ยางพาราในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาครัฐ ซึ่งรัฐบาลยังไม่สามารถผลักดันให้เกิดขึ้นจริงได้  2.การสนับสนุนให้ชาวสวนยางปลูกพืชเสริมและประสานงานให้มีแผนการตลาดมารองรับ  3.การใช้ยางพาราโดยภาคเอกชน ซึ่งรัฐบาลควรแก้ปัญหาผังเมืองเพื่อการจัดตั้งโรงงานแปรรูปยางพาราระดับชุมชน และควรนำหลักคิดเรื่องประกันรายได้เกษตรกรมาปรับใช้ได้ด้วย  

นอกจากนี้ รัฐบาลต้องมีแผนที่ชัดเจนในการร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตยางเพื่อต่อรองกับผู้ใช้ รวมถึงหาตลาดส่งออกใหม่ๆ และการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมยางพาราต้องมีกรอบเวลาชัดเจน  นอกจากนี้ยังมีปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ ซึ่งถ้ารัฐบาลสามารถขจัดปาล์มในสต๊อกได้ 300,000 ตัน ราคาปาล์มจะขยับทันที จึงเสนอให้ต้องนำปาล์มไปใช้ผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้ากระบี่ ซึ่งจะใช้งบประมาณ 3,000 ล้านบาท โดยใช้เวลาครึ่งปี จะสามารถขจัดสต๊อกที่ล้นได้  เรื่องเร่งด่วนเหล่านี้เป็นปัญหาที่ตอกย้ำสภาพของเศรษฐกิจที่โตยาก เนื่องจากคนส่วนใหญ่ขาดรายได้ และถูกตอกย้ำด้วยความเหลื่อมล้ำ ดังนั้น รัฐบาลต้องทำงานเชิงรุกถึงลูกถึงคน เพื่อช่วยประชาชนทันที

ด้าน น.ส.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล คณะทำงานด้านปาล์มน้ำมันของพรรค กล่าวว่า การแก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำที่ดีที่สุด คือต้องกำจัดออกจากระบบ เพื่อให้ราคาปาล์มเข้าสู่ดุลยภาพ แต่ขณะนี้รัฐบาลเตรียมนำไปใช้ที่โรงไฟฟ้าราชบุรี-บางปะกง จำนวน 160,000 ตัน ซึ่งทำให้สูญเงินจากค่าขนส่ง 160 ล้านบาท จึงขอให้รัฐบาลนำปาล์มไปใช้ในโรงไฟฟ้ากระบี่ ซึ่งจะทำให้ราคาปาล์มขยับจากกิโลกรัมละ 2.80 บาท ไปเป็น 4 บาท  ขอเรียกร้องไปยังรมว.พาณิชย์ให้ดูแลราคาน้ำมันปาล์มขวดที่ไม่เป็นธรรม เนื่องจากต้นทุนราคาน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 16-17บาท แต่กลับขายราคาขวดละ 42 บาท เท่ากับในช่วงรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ที่ราคาน้ำมันปาล์มสูงถึง 30 บาท ซึ่งไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภค จึงอยากให้กระทรวงพาณิชย์เข้าไปดูแล เพราะเมื่อราคาถูกลงการบริโภคก็จะมากขึ้น เป็นการช่วยเหลือทั้งเกษตรกรและประชาชน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 34